100 bästa Science-Fiction-böckerna fram till 1984

David Pringle skrev vid mitten av 1980-talet boken Science Fiction: The 100 Best Novels, An English-Language Selection, 1949-1984. Den publicerades 1985 av Xanadu med ett förord skrivet av Michael Moorcock. De böcker som fanns med på listan var följande: Nineteen Läs mer…

Science Fiction-författare som är vänster

Många SF-författare är höger, libertarianer, nyliberaler, en del nästan fascister. Många  av de som jag gillar rätt bra som författare har sådana uppfattningar, exempelvis Larry Niven (1938-), Jerry Pournelle (1933-) och S.M. Stirling (1953-). Många andra kan sägas vara politiskt indifferenta, i Läs mer…