Stöld ligger bakom Planet 9 i vårt solsystem

En extrasolär planet, en exoplanet, har per definition varit en planet belägen utanför vårt eget solsystem. Nu verkar det som att den definitionen inte är gångbar längre. Enligt astronomer i Lund pekar mycket på att Planet 9 fångats upp av solen när solen var ung och sedan dess, oupptäckt, varit en del av vårt solsystem.

Planet 9

– Det är nästan ironiskt att medan astronomer ofta hittar exoplaneter många hundra ljusår bort i andra solsystem så har vi sannolikt en som gömmer sig på vår egen bakgård, säger Alexander Mustill, astronom vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Solen stal Planet 9 ur en annan omloppsbana

Stjärnor föds i kluster och passerar då ofta nära varandra. Det är i dessa möten som en stjärna kan ”stjäla” en eller flera planeter som ligger i omloppsbana runt en annan stjärna. Så har det förmodligen gått till när vår egen sol fångat Planet 9.

I en datorsimulerad modell har Alex Mustill tillsammans med astronomer i Lund och Bordeaux visat att Planet 9 förmodligen har fångats upp av vår egen sol när Planet 9 låg i omloppsbana runt en annan stjärna. När den stjärnan hamnade väldigt nära vår egen sol så lade solen beslag på Planet 9.

– Planet 9 kan mycket väl ha ”knuffats” av andra planeter och när den hamnat i en alltför vid omloppsbana runt sin egen stjärna kan vår sol ha passat på att stjäla och tillfångata Planet 9 från ursprungsstjärnan. När solen senare har avlägsnat sig från stjärnklustret där den föddes har Planet 9 fastnat i omloppsbana runt solen, säger Alexander Mustill.

Tio gånger större än jorden

– Det finns ingen bild av Planet 9, inte ens en ljuspunkt. Ingen vet om den består av sten, is eller gas. Allt vi vet är att dess massa förmodligen är ungefär tio gånger så stor som jordens massa.

Ännu återstår mycket forskning innan det med säkerhet går att fastslå att Planet 9 är den första exoplaneten i vårt solsystem. Visar det sig stämma tror Alexander Mustill att studierna av rymden och förståelsen av solens och jordens skapelse kommer att ta stora steg framåt.

– Det är den enda exoplaneten som vi realistiskt sett skulle kunna nå med en rymdsond, säger han.

Artikeln publiceras i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, MNRASL.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

NASA har hittat 715 nya planeter

Igår meddelade NASA:s Keplerprojekt att de hittat 715 nya planeter runt 305 olika stjärnor. Flera av de nyfunna planeterna ligger i flerplanetsystem som liknar solsystemet. 95% av de nyfunna planterna är mindre än Neptunus som är fyra gånger så stor som jorden. Anledningen till att så många ny aplaneter hittats på kort tid är att forskarna tagit fram nya matematiska formler som gör det lättare att beräkna var och hur många planeter som finns i ett system.

Kepler-projektet

Bild: NASA

4 av de nya planeterna har en storlek som är mindre än 2,5 gånger jordens och befinner sig i den beboeliga zonen runt sin stjärna. Det är dock inte säkert att de för den skull är beboeliga då ingen vet om det handlar om gasplaneter eller planeter med fast yta som jorden.

Totalt har forskare nu funnit  mer än 1 700 planeter runt andra stjärnor än solen. Det är som jag ser det helt fantastiskt. Storleksfördelningen och hur utvecklingen varit för nyupptäcker av planeter kan ses i nedanstående diagram.

Kepler-projektet

Planeter

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Fluffiga småplaneter – vanligaste sorten i universum

Enligt den senaste planetforskningen är den vanligaste typen av planeter i universum små lätta planeter bestående av en hård kärna med ett stort fluffigt gasformigt hölje. En liten planet som liknar Neptunus med andra ord:

Bäst studerad hittills är planeten KOI-314c, som presenterades för konferensen igår av astronomen David Kipping (pressmeddelande hos Harvards Center for Astrophysicsteamets projektblogg). Den är lätt som jorden – faktiskt den lättaste planeten som hittills hittats med Kepler – men omkring 1,5 gånger större än jorden. En mini-Neptunus alltså, som troligen består av en fast kärna med ett stort fluffigt hölje av gas. Planeten, som gör ett varv runt sin röda dvärg till värdstjärna en gång var 23:e dag, ligger 200 ljusår från jorden. Den kretsar förresten för nära stjärnan för att liv skulle kunna klara sig där.

Och fler små gasplaneter finns därute. Det rapporterade det andra teamet, lett av planetnestor Geoff Marcy, som också presenterat keplerfynd på mötet (pressmeddelande hos NASA). De har bekräftat hela 38 små planeter både med radialhastighetsmätningar från jorden och genom att som Kippings team analysera passagetidsvariationer (TTV), en planetupptäckarteknik som astronomer snart hoppas kan avslöja månar runt exoplaneter. Några av de nya små planeter tros vara fasta kroppar som jorden, men mest överraskande är mängden fluffiga små neptunusar. De verkar till och med vara den vanligaste typ av planet över huvud taget.

KOI-314c

KOI-314c som den kanske ser ut. Image: C. Pulliam & D. Aguilar (CfA)

Nån liknande planet finns inte i vårt solystem vilket är underligt med tanke på att den här typen av planet kan vara de vanligaste i universum.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,