Fading Suns RPG

Fading Suns is a science fiction space opera role-playing game originally published by Holistic Design. Samma spelvärld användes också för ett dataspel (Emperor of the Fading Suns), ett larp/lajv (Passion Play), och brädspel med rymdstrider (Noble Armada).

Spelet och spelvärlden utvecklades och designades Andrew Greenberg and Bill Bridges,. De båda var kända för att tidigare ha gjort rollspel som Vampire: The Masquerade och Werewolf: The Apocalypse, publicerade av White Wolf Publishing.

Sättning och spelvärld

Spelet utspelar sig i ett universum som kallas Known Worlds. Ett framtida medeltidsliknande universum. Detta var byggt på resterna av en tidigare, mer sofistikerad mänsklig rymdfarande civilisation möjliggjord av gamla jumpgates (portaler). Portalerna är reliker som lämnats av den mystiska Anunnaki. Vilket är en gammal civilisation (eller civilisationer) som tycks ha manipulerat utvecklingen av mindre arter, som människor. Detta för sina egna syften och för att använda dem som vapen och verktyg i ett gammalt krig.

Sättningen och speluniversat påminner om miljön i Frank Herberts Dune och i Dan Simmons Hyperion-böcker. Spelkonstruktören Bridges har dock uppgett att Gene Wolfes The Book of the New Sun, Isaac Asimovs Foundation utgjort inspiration för Fading Suns.

Makten administreras av fem stora Noble Houses, fem stora gillen inom Merchants League och sex stora sekter i Universal Church of the Celestial Sun. De fem stora husen är Hawkwood, Malik, Hazat, Li Halan och Decados.

Efter den gamla regimens fall och århundraden av mörker och krigföring har de flesta världar glidit bakåt till en tekniknivå som inte är mycket mer avancerad än 2000-talets jord, och ett antal främmande hot lurar i skuggan. Utanför gränserna för de Known Worlds lurar symbionterna, de gamla och gåtfulla Vau liksom de barbariska imperierna i Kurgan och Vuldrok. Ett antal främmande arter, framför allt den människoliknande ’psykiska’ Ukar och Obun, och de sexlemmade bestiala Vorox lever också i KOwn Worlds vid sidan av människorna.

Psioniker, som kallas ’demondyrkare’ och kättare, jagas och dödas ofta av kyrkan, eller registreras i kyrkans led (efter ’omskolning’). Teurgi är en slags ordinerad gudomlig trolldom som kyrkan utövar genom olika godkända ritualer och kan framkalla mirakel, ofta genom att uppmana hjälp från olika helgon och änglar. Förutom teurgi finns även mystiska psykiska krafter.

Spelversioner
Fading Suns version 1 och 2

Fading Suns första version gavs ut 1996 av Holistic Design. Spelet använder ett spelsystem som är en variant på d20-systemet som kallas Victory Point System (VPS). Version 2 av spelet innebar att flera av problemen från den första versionen löstes. Dessutom innehöll utgåvan nytt bakgrundsmaterial.

Fadings Suns d20

År 2001 gav Holistic Design ut en ny version av spelet enligt Open Game License. Versionen var helt och hållet anpassad till d20-systemet.

Fading Suns, reviderad version 2

2007 licensierades Fading Suns av Holistic till företaget RedBrick LLC som gav ut en ny reviderad utgåva av Fading Suns version 2.  2012 övergick licensen till FASA Games Inc som fortsatte publiceringen av den reviderade utgåvan.

Fading Suns Ulisses Spiele

Det tyska företaget Ulisses Spiele tog över licensen år 2016 och har planer på att ge ut en ny version av Fading Suns som ska få namnet Fading Suns: New Frontiers. Spelutgåvan finansieras via crowd-funding. Spelet utspelas i Vuldroks del av rymden.

Läs också:

  • d20-systemet
  • Dune Universe
  • Book of the New Sun
  • Foundation Universe