Star Trek-bordsrollspel

Det har genom åren producerats en stor mängd rollspel för Star Trek-universat. Men inga av dem har tillverkats samtidigt då en licens från Paramount krävts för att få producera ett rollspel med Star Trek-tema. Det huvudsakliga undantaget från detta är Prime Directive som producerats samtidigt men också utvecklat en egen tidslinje och i praktiken ett eget universum, Starfleet Universe. Visserligen baserat på Star Trek men ändå inte samma universum.

Spelversioner
Star Trek: Adventure Gaming in the Final Frontier (Heritage Models)

Det första rollspelet för Star Trek-universat skapades 1978 av Heritage Models. Det var egentligen ett bolag som producerade miniatyrfigurer men vid slutet av 1970-talet blev bolaget också en stor producent av licensierade rollspel. Star Trek: Adventure Gaming in the Final Frontier var ett av dessa spel. Med ett enkelt regelsystem.

Spelet utspelas i huvudsak på ytan av outforskade planeter och är förlagt till den era som beskrivs i Star Trek: The Original Series och Star Trek: The Animated Series. Heritage slutade producera spelet när bolaget gick omkull år 1982.

Starfleet Voyages (Terra Games Company)

Spel som skrevs och designades av Michael Scott och publicerades av Terra Games Company år 1982 efter Heritage upphörde existera. Reglerna var en reviderad version av det tidigare spelets regler. Sättningen var densamma som tidigare och i grunden var det bara en ny version av det tidigare spelet. Bland annat infördes regler för rymdskepp och bakgrundsmaterial från de två första filmerna inkluderades.

Star Trek: The Role Playing Game (FASA)

1982 fick FASA Corporation licens av Paramount för att publicera ett Star Trek-rollspel. Spelet grunddesign utvecklades av Guy McLimore Jr., Greg Poehlein och David F. Tepoo. Spelet använde ett spelsystem som utvecklades av FASA. Sättningen för spelet var i huvudsak tidsperioden som avspeglades i de första Star Trek-filmerna. Mycket var inspirerat av John M. Ford och hans Star Trek-romaner.

Genom att spelet gjordes flera år innan TV-serien Star Trek: The Next Generation (TNG) kom spelet att utveckla en egen tidslinje utan koppling till Star Trek-universats senare utveckling. Flera av de arter som finns i Star Trek-universat hade i FASA en annan historia än de sen fått i den kanoniska berättelsen.

I spelet fanns också ett laglöst område (The Triangle) i rymden som inte finns i kanon. Det fanns också många skepp och skeppstyper som inte förekommer i kanon. Datum och år stämmer inte i spelet i förhållande till kanon och dessutom fanns det språk för klingoner och romulaner som inte finns i kanon.

1989 drog Paramount tillbaka licensen då de var missnöjda med de tillägg som tog upp Star Trek: The Next Generation. Tilläggen till FASA:s spel stämde inte överens med vad som hände i TV-serien.

Enterprise: Role Play Game in Star Trek

Ett rollspel som utvecklades av Tsukuda Hobby och enbart släpptes i Japan år 1983.

Star Trek Role Playing Game (Last Unicorn)

1999 utvecklade Last Unicorn Games (LUG) spelsystemet Icon System och samma år också Star Trek: The Original Series Role-playing Game. Spelet  såväl som spelsystemet ut.vecklades och designades av Kenneth Hite och Steven S. Long.

Last Unicorn Games utvecklade dessutom Star Trek: The Next Generation Role-playing Game och Star Trek: The Next Generation Role-playing Game. Spelen hann bara ges ut i tre år innan Paramount drog in licensen. Detta gjordes när Last Unicorn Games köptes upp av Wizards of the Coast. Något spel för Star Trek: Voyager producerades därför aldrig.

I efterhand har det publicerats nya tillägg för spelen, fria och utan innehåll av material som Paramount har rättigheter till. Allt fritt material finns tillgängligt på sajten Memory Icon.

Star Trek Roleplaying Game (Decipher Inc)

När Wizards of the Coast  (WOTC) köpte Last Unicorn Games år 2002 övertogs en stor del av LUG:s  tillgångar av Decipher Inc. Detta företag som huvudsakligen tillverkade samlarkortspel (CCG) övertog bl.a. licensen för att tillverka ett rollspel för Star Trek. En del personal följde också med.

Spelet utvecklades av Matthew Colville, Kenneth HiteRoss S. IsaacsSteven S. Long, Don Mappin, Christian Moore och Owen Seyler. Istället för att använda spelsystemet Icon används spelsystemet CODA som utvecklades av Decipher Inc. CODA liknar d20-systemet.

De hann bara producera grundreglerna och ett begränsat antal tillägg innan de tvingade lägga ner sin rollspelstillverkning år 2005. Innan nedläggningen ska de ha hunnit skriva ytterligare en del material som dock aldrig kom att produceras.

Star Trek Adventures (Modiphius Entertainment)

Först 2017 licensierades ett nytt Star Trek-rollspel. Modiphius Entertainment var det företag som fick licensen. Sättningen för detta spel är den tidsålder när TV-serierna Star Trek: Deep Space Nine och Star Trek: Voyager utspelar sig.

Andra rollspel med Star Trek-inspiration

Det viktigaste av dessa spel är Prime Directive RPG som utspelar sig i ett universum som är en variant på det vanliga Star Trek-universat.  Vidare har vi Trek: Fall from Grace som använder sig av Hero System som spelsystem. Dessutom finns Star Wreck RPG. En parodi som bygger på parodier.

Star Trek Online är ett Star Trek MMORPG.

Det finns också några datarollspel som exempelvis ST: New Horizons och Star Trek Timelines.

Även ett chatt-baserat rollspel, Star Trek Simulation Forum, existerar. Och dessutom Star Trek:Theurgy.

Läs också:

Läs mer: