Lightspeed RPG

Lightspeed RPG är i detta fall (det finns flera spel med samma namn) ett SF-rollspel med en space opera-sättning som påminner starkt om Star Wars-universat. Fast med influenser även från andra liknande speluniversum som Traveller, olika mecha-spel, Alien- och Predator-filmerna med mera. Spelet liknar på sätt och vis Star Frontiers.

Spelet som finns i två versioner, Instant Lightspeed RPG och Lightspeed RPG, är utvecklat av Christian Conkle och använder sig av spelsystemet Instant Fuzion. Det publicerades av Avalon Game Company (som inte är samma bolag som Avalon Hill och troligen är det bolag som idag heter Port Nova Media). Till spelet har de publicerat många tillägg. Avalon har också publicerat versioner av Lightspeed för Mongoose Travellers spelsystem.

Spelvärld/sättning

Speluniversat är Vintergatan i framtiden. Vintergatan är indelad i 4 kvadranter på Star Trek-vis men bär andra namn, Orion-kvadranten, Perseus-kvadranten, Sagittarius-kvadranten och Centaurus-kvadranten.

I Orion-kvadranten ligger Solsystemet och jorden samt alla äldre rymdkolonier. Kvadranten har stor befolkning och en mängd olika stater baserade på jordens gamla stater som Kina, USA, Indien, EU, Förenade Afrika, Brasilien, Japan, Ryssland och andra som betsår av områden på jorden såväl som kolonivärldar.

Perseus-kvadranten domineras av Interstellar Federation. Det är ett valkungadöme som består av en lång rad kolonier som frigjort sig från stater på jorden. Federationen har 1 000 medlemsvärldar, 10 000 associerade världar och över 15 000 kolonier.

I Sagittarius-kvadranten finns på samma sätt ett stort antal kolonier som lämnat kolonialstyre. Men de styrs av en förtryckande diktatur som heter Pan Solar Empire. Kolonierna i denna del av Vintergatan frigjorde sig i allmänhet inte själva utan erövrades av Pan Solar Empire. Imperiet omfattar 25 000 världar

Centaurus-kvadranten kallas också The Frontier. I kvadranten finns en rad kolonier till Interstellar Federation såväl som många oberoende världar och regeringar. Där finns också pirater och främmande arter av olika slag.

Läs också:

Läs mer: