En stekhet jord

Kepler 78b är den minsta så kallade exoplanet, dvs planet utanför vårt solsystem, som är noggrant kartlagd. Planeten nästan exakt samma storleksklass, med en radie och en massa som bara är 1,2 gånger respektive 1,7 gånger större. Tätheten är nästan exakt densamma, 5,3 gram per kubikcentimeter.Något som betyder att dess innandöme i likhet med jorden sannolikt består av sten och järn.

Beboelig är dock Kepler78b inte. Den är alldeles för varm. Temperaturen ytan är minst 2 000 grader Celsius. Mer lik kristendomens bild av helvetet. Beroende på att den hela tiden befinner sig mycket nära sin sol.  Omloppstiden är bara 8,5 timmar och det är allt annat än en planet med en fast stenig yta. Samma ämnen som på jorden må det vara, men snarast i smält form. En lavaplanet helt enkelt.

Kepler 78b

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,