Om

Anarres är en planet i en roman av Ursula K. Le Guin, The Dispossessed, 1974. I romanen finns två planeter, Urras och Anarres. Den senare planeten är hem för en utopisk jämlik, jämställd, anarkistisk civilisation. Vilket förklarar denna bloggs namn. Bloggen är tänkt att publicera recensioner av SF- och Fantasyböcker, inlägg och artiklar kring dessa ämnen och fungera som ett svenskspråkigt komplement till Svenssons SF-Wiki, Svensson Space Opera.

Urras och Anarres