Transhuman Space

Transhuman Space (THS) är ett post-cyberpunk-rollspel skrivet av David Pulver och utgivet av Steve Jackson Games Använder spelsystemet GURPS. Utspelar sig år 2100 i en framtid när människor börjat kolonisera solsystemet och utvecklat teknik som gör transhumanism till något verkligt. Läs mer…

Sharurshid

Under Vilani-imperiets dagar så sköttes hela imperiets byråkrati av tre enorma superföretag, så kallade shangarim, imperiebyråer. Vart och ett av företagen härleder sitt ursprung från olika klasser eller kaster i Vilani-imperiets i grunden feodala politiska system. Sharurshid härstammar ur det Läs mer…

Megacorporations i Traveller

I science-fictionrollspelet Traveller finns det så kallade megacorporations. Det är jättelika företag med verksamhet i stora delar av det kände universum. I Traveller är det kända universum stort och det finns en otrolig mängd namngivna och beskrivna planeter liksom mängder Läs mer…