Ny planet? Märkliga banor pekar ut superjord i solsystemets utkanter

Plutos avlägsna släktingar i Kuiperbältet, med namn som Sedna och 2012 VP113 (även känd som Biden), bär på en extremt spännande hemlighet. Enligt astronomerna Konstantin Batygin och Mike Brown pekar…