Populär Astronomi expanderar igen!

Vill du hjälpa till att göra Populär Astronomi ännu bättre? Nu söker vi skrivglada rymd- och astronomireportrar till vår nätupplaga – och en AD till papperstidningen. Samtidigt söker projektgruppen…