Svart hål bakom ALMA:s mystiska kalla stråle

Forskare vid bland annat Chalmers har med hjälp av ALMA gjort en oväntad upptäckt av en märklig, virvlande stråle av tät gas från mitten av galaxen NGC 1377, omkring 70 miljoner ljusår bort. Det är…