CoDominiums universum

CoDominium och dess universum är en framtidshistoria och ett universum skapat av Jerrry Pournelle i et antal böcker. Utgångspunkten är upprättandet av CoDominium (CD), en politisk allians och union mellan USA och ett vitaliserat Sovjetunionen.

Historik
CoDominium

CoDominium skapades i planetstabilitetens namn, regerade över jorden i över hundra år. Under den tiden ledde det fred såväl som till interstellär kolonisation men till priset av ett fullständigt stopp i både vetenskaplig och politisk evolution. Inga av kolonierna låg kring stjärnor nära jorden utan i allmänhet kring osbkyra och okända stjärnor som inet kunde ses från jorden.

Inga andra nationer på jorden fick någonsin medlemskap i CoDominium. Andra stormakter blev bara klientstater. CoDominium styrdes av en ”Grand Senate”, som bestod av senatorer utvalda från de två supermakterna. Ett CoDominium Council fungerade som en rättslig gren av regimen. De två ingående staterna behöll sin självständighet, sina lagar och regler.

Korruption och socialt förfall tvingade CoDominiums BuReloc (Bureau of Relocation) att tvångstransportera människor från jorden till interstellära kolonier. Denna massutvisning möjliggjordes av Alderson Drive, en motor/drivnehet som möjliggjorde transporter som var snabbare än ljuset. Den koloniserade rymden patrullerades av CoDominium Armed Forces, en elitstridsstyrka skapad av den franska främlingslegionen.

Kollaps

Så småningom föll CoDominium sönder under växande nationalism över hela världen ocsh många länder gjorde sig fria från CoDominiums dominans. Dessutom blev flera underutvecklade kolonivärldar också oberoende, förberedda eller inte. På några av dessa nyligen befriade planeter kollapsade civilisationen, vilket resulterade i massdöd.

Upplösta CD-marinenheter slog sig samman till legosoldatorganisationer (till exempel Falkenbergs legosoldatlegion). Sen hyrde de ut sig för att slåss i de tidigare kolonierna- Senare började stora världar hyra ut sina nationella arméer, och legosoldatarbete blev med tiden en industri.

På jorden utbröt ett fullständigt krig med användning av kärnvapen. En stor del av jorden blev ödelagd och  civilisationen kollapsade.

Empire of Man

Innan slutet evakuerar huvuddelen av CoDominium-flottan sina familjer från jorden. De bosatte sig på Sparta (för amerikaner och européer) och St. Ekaterina (för ryssar och asiater). Sparta och flottan börjar snart krig för att återförena de mänskliga kolonierna under Spartas ledning, De drog fördel av det politiska, ekonomiska och tekniska vakuum som orsakades av jordens kollaps: Empire of Man bildades och var sen under flera hundra år mänsklighetens enda regering.

En av imperiets många världar var Sauron, där kulturen vuxit sig militaristisk med en bokstavlig tolkning av Nietzsches filosofi, nämligen att ”människan är något att överträffa” som grund. För att uppnå detta mål engagerade de sig i omfattande genetisk modifiering och eugeniska avelsprogram för att förvandla sig själva till supersoldater. De blev kända som Sauron Supermen. På 2 600-talet ledde de en öppen revolt under ledning av en kejsare..

Uppror och splittring

Krigen blev långa och hårda och sträckte sig över decennier. Imperiet hade ett stort övertag i antal. Det  matchades dock nästan av Saurons militära överlägsenhet. Kriget slutade med att Sauron blev helt förstörd.

Imperiets seger var dock pyrrisk, eftersom de kejserliga styrkorna mestadels hade offrats för att kunna krossa Saurons styrkor. Med ett försvagat imperium dök nya grupperingar upp, inklusive sådan som gjorde anspråk på den kejserliga tronen. Imperiet reducerades till en kärna av lojala planeter. Avlägsna världar blev isolerade.

Second Empire of Man

Under det trettionde århundradet skapades Second Empire of Man under ledning av Sparta. De lovade att förena mänskligheten. Mede våld om nödvändigt. Detta för att förhindra framtida krig av den storleksordning som innebar slutet på det första imperiet. Vid denna tid fick mänskligheten sin första konkat med med en annan intelligent, rymdfarande art. De kallas Moties och många menar att de representerar ett allvarligart hot mo mänskligheten.. Kontakten mellan de två arterna skulle ha en dramatisk inverkan på båda civilisationerna.

  • CoDominiums planeter
  • CoDominiums regeringar
Böcker

CoDominium-universat och dess olika har beskrivits i flera böcker som författats av framförallt Jerry Pournelle men också av Larry Niven och S.M. Stirling. Dessutom har många andra författare medverkat i antologiserien War Worlds.

Mer: