Ny karta över Vintergatan

I onsdags presenterades de fösta resultaten från satelliten Gaias tid  i rymden. Det ä’r den första delen i publiceringen av en mycket exakt tredimensionell karta av Vintergatan, den galax som solen och jorden återfinns i.

Gaia star map

Mätningar från juni 2014 fram till september 2015 ligger till grund för kartan som nu publicerats. Data visar läge, rörelse och sammansättning för de två miljoner ljusstarkaste stjärnorna närmast solen samt positioner på himlavalvet och magnituder för totalt 1,2 miljarder stjärnor. Astronomerna och forskarna som arbetar med projektet är mycket nöjda:

“Gaia is at the forefront of astrometry, charting the sky at precisions that have never been achieved before,” says Alvaro Giménez, ESA’s Director of Science.

“Today’s release gives us a first impression of the extraordinary data that await us and that will revolutionise our understanding of how stars are distributed and move across our Galaxy.”

[…]

“The beautiful map we are publishing today shows the density of stars measured by Gaia across the entire sky, and confirms that it collected superb data during its first year of operations,” says Timo Prusti, Gaia project scientist at ESA

[…]

“The satellite is working well and we have demonstrated that it is possible to handle the analysis of a billion stars. Although the current data are preliminary, we wanted to make them available for the astronomical community to use as soon as possible,” adds Dr Prusti.

[–]

“Today’s release is the result of a painstaking collaborative work over the past decade,” says Anthony Brown from Leiden University in the Netherlands, and consortium chair.

“Together with experts from a variety of disciplines, we had to prepare ourselves even before the start of observations, then treated the data, packaged them into meaningful astronomical products, and validated their scientific content.”

Gaia har enligt forskarna ändrat bilden av universum. I nedre högra delen av bilden från Gaia syns två ljusa fläckar. Det är Stora och Lilla magellanska molnet, två små galaxer som går i bana runt Vintergatan. Med observationerna från Gaia har forskarna kunnat se att Stora magellanska molnet är mycket större än de tidigare trott.

Nästa släpp av data från Gaia-projektet som kommer 2022 kommer att omfatta läge på himlen, avstånd, egenrörelser och magnituder för alla de över 1 miljard stjärnorna som Gaia observerat. Dessutom kommer de data som då släpps också att omfatta asteroider, exoplaneter, banor för dubbelstjärnor och mycket mer.

Gaias kartläggning av Vintergatan

En konstnärs syn på Gaias kartläggning av Vintergatan

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Forskare kan ha upptäckt ny typ av galax

Forskare har hittat två galaxer som verkar bestå av enbart väte och helium. Galaxer som saknar tyngre ämnen än väte och helium har aldrig observerats tidigare.

Vid Big Bang bildades bara två grundämnen, väte och helium. Nuförtiden existerar många andra ämnen, vilket bland annat möjliggör liv på jorden. Dessa ämnen bildas normalt genom fusion i stjärnor men det är okänt hur de första tyngre ämnena bildades. Dessa måste ha bildats direkt från väte och helium, någonstans efter Big Bang, men innan de mest avlägsna observerade galaxerna som innehåller tyngre ämnen kom till.

– Den dominerande teorin för hur de första tyngre ämnena bildades är att en klass av stjärnor, så kallade Population III stjärnor, existerat. De bestod av endast väte och helium men har sedan bildat tyngre ämnen genom fusion och spridit ut dem genom att explodera som supernovor. Denna klass av stjärnor har dock ännu inte observerats. Förrän nu då vi tror oss ha upptäck två galaxer som kan bestå av Population III stjärnor, säger Claes-Erik Rydberg vid institutionen för astronomi, Stockholm.

Enligt Claes-Erik Rydberg kan om detta skulle bekräftas innebära att den ”felande länken” mellan vätet och heliumet som bildades vid Big Bang och de stjärnor och galaxer vi observerat har upptäckts.

FAKTA

Om studien: Enligt simuleringar, så är det möjligt att hela galaxer av Population III-stjärnor bildas. För att leta efter dessa har det observationella programmet CLASH använts. Det är ett avslutat Hubble Space Telescope program som observerat 25 galaxhopar vid 16 olika våglängder. Galaxhoparna används som gravitationella linser, eftersom de är så massiva att de kraftigt kröker rumtiden så kan bakomliggande galaxer förstoras. Två objekt, bakom galaxhoparna MACS1931 och RXJ1347, upptäcktes. De två objekten ligger enormt långt bort och (eftersom ljusets hastighet är ändligt) därmed långt bak i tiden. Faktum är att universums ålder var bara cirka 5% av dess nuvarande ålder när ljuset vi observerar sändes ut. Den vid olika våglängder uppmätta strålningen visade sig stämma mycket bättre in på Population III galaxer än normala galaxer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,