Other Suns RPG

Other Suns är ett rollspel publicerat av Fantasy Games Unlimited in 1983. Använder spelsystemet Basic Role-Playing. Designades och utvecklades av Niall C. Shapero.

Spelvärlden kallas L’Doran Hegemony. Den delen av rymden befolkas av 9 stycken främmande arter som ser ut som jordiska rävar, katter, björnar, vesslor etc.  Dessutom noggranna beskrivningar av planeter.

Läs också:

Läs mer: