Flytta till Mars?

Det finns redan företag och organisationer som är intresserade av att organisera kolonisation och bosättning på planeten Mars. En sådan organisation är Mars One: Mars One is a not-for-profit foundation that will establish a permanent human settlement on Mars. Human Läs mer…