Flytta till Mars?

Det finns redan företag och organisationer som är intresserade av att organisera kolonisation och bosättning på planeten Mars. En sådan organisation är Mars One:

Mars One is a not-for-profit foundation that will establish a permanent human settlement on Mars. Human settlement on Mars is possible today with existing technologies. Mars One mission plan integrates components that are well tested and readily available from industry leaders worldwide. The first footprint on Mars and lives of the crew thereon will captivate and inspire generations; it is this public interest that will help finance this human mission to Mars.

The Mars One mission plan consists of cargo missions and unmanned preparation of a habitable settlement, followed by human landings. In the coming years, a demonstration mission, communication satellites, two rovers and several cargo missions will be sent to Mars. These missions will set up the outpost where the human crew will live and work.

The mission design takes into account the expansion of the human colony where a new crew arrive every two years.

Mars One will select and train the human crew for permanent settlement. The search for Astronauts began in April 2013. More than 78,000 registered for the selection program within two weeks of its launch.

Stichting Mars One is a Dutch non-for-profit foundation. It is the mother company of Interplanetary Media Group, a for-profit company, which enables the foundation to secure funds from its investors.

Till en början får man hålla sig inne på nån slags station antagligen. För Mars saknar atmosfär och därmed syre. Vi kan helt enkelt inte andas där.

Marsbosättning

Kanske går det dock att skapa atmosfär. Tidningen Techworld går i en artikel igenom hur det kan göras och vilka problem som finns. Det är uppenbart svårt och kräver sannolikt teknik vi inte har tillgång till idag. Mars måste nämligen bombarderas med asteroider för att det ska vara möjligt. Inte bara varsomhelst dock utan rätt ner i planetens största vulkan:

Utanför Mars bana finns asteroidbältet. Där hämtar man ett antal kubikkilometer vatten- och atmosfärshaltiga meteoriter av samma typ som försåg Jorden och Mars med atmosfär när solsystemet en gång skapades, och störtar dem i en snygg rad, rakt ned i vulkanen Olympus Mons och utnyttjar den befintliga värmen till att smälta dem och skapa ny atmosfär och nytt flytande vatten. Fördelen med att störta meteoriter på marsytan är att de kommer att komma ned hela eftersom det inte finns någon atmosfär som kan förgasa dem i förtid.

0,2 atm syre duger till att börja med, men efter hand kommer kväve att behövas, och det verkar inte finnas i samma mängd på Mars som på jorden. Ska man skapa ett ekosystem där växter ska kunna frodas måste kvävet finnas. Kväve ingår i vår livscykel. Kanske finns det i meteoriterna, kanske inte.

Terraformad Mars

Terraformad Mars

På sikt krävs dock nog lite terraformning. Men det är i det närmaste omöjligt. I alla fall enligt TechWorld. Trotsde uppenbara problemen strävar Mars One mot att det ska finns människor på Mars om tio år. Det kommer med all sannolikhet inte att hända. Men visioner finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,