Må fjärde vara med dig – trotskismen som kosmisk kraft

Tidigare har jag skrivit om Star Trek som berättar om hur ”trotskisterna” ta makten i Frankrike i framtiden. Även Star Wars tycks som bilden nedan visar ha vissa referenser till trotskismen och Fjärde internationalen. Fjärde Internationalen som en kosmisk kraft. Läs mer…

Trotskisterna vid makten

I alla fall i framtidens Frankrike enligt Star Trek. Den utvecklade variant av trotskism, neo-trotskism som finns i Star Trek bär sannolikt spår av den ideologi som utvecklats inom den största organisationen, dvs det ursprungliga Fjärde Internationalen som grundades av Läs mer…