Gruvbrytning på asteroider

Gruvbrytning på asteroider och människor som periodvis eller permanent lever i asteroidbäten är rätt vanligt i science-fiction. I verkligheten förekommer det inte men det finns företag som har planer i den riktningen. Planer som dock sannolikt ligger långt in i framtiden.

planetary-resources-gruvbrytning-i-rymdenEtt av de företag som planerar gruvbrytning asteroider är Planetary Resources som grundats av bl.a. Eric C. Anderson och Peter Diamandis. Bland rådgivarna finns filmregissören James Cameron och bland investerarna Larry Page och Eric Schmidt som är höjdare i Google, Richard Branson som ju äger Virgin Group inklusive Virgin Galactic, Charles Simonyi som genomfört två rymdfärder och Ross Perot jr. Charles Simonyi är gift med en kvinna från Göteborg. Hans två rymdfärder genomfördes i samarbete med Space Adventures, ett företag som ägs av ovan nämnde Eric Anderson

Planetary Resources har genom crowd-funding kunnat finansiera den första i en rad satelliter, Arkyd 100, man vill skicka upp för att kunna utröna vilka asteroider som kan vara tänkbara för utvinning av platinametaller som är det som bolaget fokuserar på.

Arkyd 100

Arkyd 100

Förutom platinametaller är företaget också intresserat av vatten:

Planetary Resources kommer att fokusera på två områden, dels vatten, dels den så kallade platina-gruppen av metaller. Denna grupp består av metallerna ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium och platina själv. Alla dessa metaller har liknande fysiska och kemiska sammansättningar och förekommer dessutom ofta i samma fyndigheter.

Vatten kommer inte att bli svårt att utvinna då det finns gott om ”våta” asteroider i rymden med höga vattenhalter och relativt spröda stenformationer vilket gör att det går att värma asteroiderna och destillera det vatten som då frigörs. Vattnet skall kunna användas till bland annat raketbränsle och genom att använda olika typer av solpaneler ska detta kunna låta sig göras på ett sådant sätt att energi skapas vilket i sin tur skall komma att minska prospekteringskostnaderna. Det finns emellertid ett par detaljer som vi i dag inte vet tillräckligt mycket om för att kunna kommentera om detta verkligen kan fungera. Till att börja med så kommer det att krävas ett fungerande system som kan bryta ned och dela upp vattnet till väte respektive syre som sedan skall användas till raketbränsle. Det är en svår och farlig process här på jorden – och hindren är garanterat inte färre ute i rymden och utan mänskliga operatörer.

Med brytning av metaller är det dessutom ännu fler utmaningar som dessa prospektörer ställs inför. Som tidigare påtalats så finns det en stor mängd sällsynta och efterfrågade mineraler där ute men det betyder inte att gruvdrift kommer att bli en enkel sak. Kännedomen om kvalitén på denna malm är okänd, så kan affineringen av den samma komma att bli det, speciellt på mindre stabila asteroider som till stor del består av grus. Även om detta problem går att lösa är nästa problem att få de färdiga produkterna tillbaka till jordens yta vilket kommer att testa systemet på allvar. Räkna emellertid med att fraktkostnaderna kommer att bli höga här.

Deep Space IndustriesEtt annat bolag som också har planer på gruvbrytning i rymden är Deep Space Industries (DSI). Grundare av DSI är David Gump. I DSI:s planer ingår att malmen inte ska transporteras till jorden:

DSI har som plan att inte frakta asteroidmaterialet till jorden. Vattnet kan till exempel omvandlas till raketbränsle, vilket skulle kunna tanka satelliter och rymdskepp. Metaller som järn och nickel kan användas som byggmaterial i rymden. Tanken är att minska andelen material som måste sändas upp från jorden. I dagsläget kostar det minst 60 miljoner kronor att skicka upp ett ton material i omloppsbana runt jorden. En mer avlägsen plan är att bygga en fabrik i rymden, som tar in och bearbetar material från asteroider för att sedan skapa produkter med hjälp av en 3D-skrivare.

Det finns många problem för företagen att lösa vad det gäller gruvbrytning på asteroider och det kommer att dröja länge innan det finns nån gruvbrytning i rymden. Om det ens kommer att bli verklighet överhuvudtaget. Under tiden eller kanske för all framtid får vi nöja oss med gruvbrytning i Battlestar Galactica, Star Trek, Known Space, Avatar, Outland, Alien, Iron Sky, EVE Online, X-Universe och andra SF-böcker, filmer, TV-serier och spel.

Gruvbrytning på asteroid

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,