Delgado Trading

Delgado Trading LICDen allra yngsta av de megacorporations som finns. Grundad så sent som 997 och i huvudsak ägd av familjen Delgado. Från början en vapen- och elektroniktillverkare med stora intressen i nanoteknologi och ett handelshus, Delgado Trading LIC. Delgado finns i hela imperiet, men huvuddelen av verksamheterna återfinns i Solomani Rim-sektorn.

Numera en koncern med gruvföretag, oljeutvinning, kemikalieproduktion, leksakstillverkning, nyhetsförmedling, tidningar, böcker med mera. Förutom de andelar som familjen Delgado äger så innehar andra elitfamiljer 27% och regentfamiljen 5%. Övriga aktier, 21 % är spridda på en mängd privata investerare.

Delgado är ökänt för att vara en dålig arbetsgivare som anställer folk på dåliga villkor och dåliga löner. Slutar folk sprider de falsk och dålig information om de före detta anställda.

Driver jätteföretaget General Mechanics tillsammans med megacorpen General Products.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,