Delgado Trading

Delgado Trading LICDen allra yngsta av de megacorporations som finns. Grundad så sent som 997 och i huvudsak ägd av familjen Delgado. Från början en vapen- och elektroniktillverkare med stora intressen i nanoteknologi och ett handelshus, Delgado Trading LIC. Delgado finns i hela imperiet, men huvuddelen av verksamheterna återfinns i Solomani Rim-sektorn.

Numera en koncern med gruvföretag, oljeutvinning, kemikalieproduktion, leksakstillverkning, nyhetsförmedling, tidningar, böcker med mera. Förutom de andelar som familjen Delgado äger så innehar andra elitfamiljer 27% och regentfamiljen 5%. Övriga aktier, 21 % är spridda på en mängd privata investerare.

Delgado är ökänt för att vara en dålig arbetsgivare som anställer folk på dåliga villkor och dåliga löner. Slutar folk sprider de falsk och dålig information om de före detta anställda.

Driver jätteföretaget General Mechanics tillsammans med megacorpen General Products.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sharurshid

Under Vilani-imperiets dagar så sköttes hela imperiets byråkrati av tre enorma superföretag, så kallade shangarim, imperiebyråer. Vart och ett av företagen härleder sitt ursprung från olika klasser eller kaster i Vilani-imperiets i grunden feodala politiska system. Sharurshid härstammar ur det som med vårt språkbruk kan kallas borgarklassen, industriidkarna och företagarna, på vilani Badenkii. Sharurshid dominerade helt den interstellära handeln i Vilani-imperiet. En del kolonier nära en konkurrerande intergalaktisk stormakts, Terran Confederation, territorium, styrdes på den tiden direkt av Sharurshid.

SharurshidDet finns även i modern tid (i alla fall enligt GURPS alternativa tidslinje) en megacorporation som heter Sharurshid. Det är dock mycket osäkert om det företaget egentligen har nån koppling bak till den ursprungliga byrån. Företaget dominerar fortfarande världarna i den del av universum där det på sätt och vis regerade under Vilani-imperiets dagar. Företaget har en mycket stark närvaro på Terra och dominerar handeln och rymdfarten i Solomani Rim-sektorn (Kushuggi). Sharurshid sysslar i stort sett enbart med handel, transportmäkleri, bemanning, uthyrning av transportskepp etc, men genomför också diplomatiska uppdrag mot betalning. I princip är det ett rymdrederi.

Ägare av företaget är Sharurshid-trusten med 46%, härskarfamiljen i Tredje Imperiet 3%, två andra megacorporationer, Zirunkariish som äger 13% och Hortalez et Cie med 14%. Utöver det äger andra bolag 14% och olika mindre privata aktieägare 10%

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,