OpenLegend RPG

Open Legend är ett generellt spelsystem för rollspel som publicerades 2011 av Rule of Cool Gaming (Mongoose Publishing) under Open Game License (OGL).

Det hela började med att Mongoose Publishing släppte en ny utgåva av RuneQuest i augusti 2006 under licens från företaget Issaries som var ägare till RuneQuest och dess spelvärld Glorantha. Detta krävde att Mongoose återskapade mycket av tidigare utgåvor utan att återanvända tidigare texter (vars upphovsrätt behölls av Chaosium). De nya reglerna utvecklades av ett team under ledning av Mongoose-grundaren Matthew Sprange och släpptes under Open Game License. Den officiella inställningen äger rum under andra åldern av Glorantha (tidigare utgåvor täckte tredje åldern).

I januari 2010 publicerade Mongoose en mycket reviderad utgåva skriven av Pete Nash och Lawrence Whitaker som heter RuneQuest II, känd som ”MRQ2”. I maj 2011 tillkännagav Mongoose Publishing att de hade lämnat avtalet med Issaries. De döpte då om det nyutvecklade spelsystemet till Legend. Legend släpptes i slutet av 2011 under Open Game License och blev Open Legend. Mongoose-böcker som getts ut för RuneQuest II släpptes på nytt som Legend-kompatibla böcker.

Open Legend har främst använts till fantasysättningar och ännu finns ingen SF-sättning.