Stars Without Number

Stars Without Number (SWN) är ett science fiction-rollspel om rymdutforskning. Sättningen (spelvärlden) är en fritt konstruerad rymdsektor i en galax som tidigare tillhört ett imperium. Men då spelet är ett så kallat sandbox-spel, är världen och innehållet är inte bestämt i förväg. Konstruktör av spelet är Kevin Crawford och det gavs ut av Sine Nome Publishing.

Sandbox-spel

Det som är viktigt  och vad huvuddelen av spelbokens sidor handlar om, är att skapa den rymdsektor som som äventyren ska äga rum i. Genom en serie taggar och diagram kan en hex-karta fyllas med detaljer. Det finns exempel på historier, främmande arter, teknologinivåer, biomer, planeter osv. I boken finns även förkonstruerade förslag till sektorer:

Stars Without Number is a retro science fiction role playing game influenced by the Old School Renaissance and partially inspired by the great fantasy role-playing game editions written by Tom Moldvay and Frank Mentzer. The contents are compatible with most old school clones and are designed to be easily imported to your own favorite gaming system. In addition to a complete pre-made stellar sector, Stars Without Number offers GMs and players the tools to create their own sandbox-style adventures in the far future.

  • Classic mechanics adapted for science-fiction adventure in the far future
  • Extensive GM support for building adventure-crammed sandbox settings more quickly and easily
  • World building resources for creating system-neutral planets and star sectors
  • 100 adventure seeds and guidelines for integrating them with the worlds you’ve made
  • Old-school compatible rules for guns, cyberware, starships, and psionics
  • Domain rules for experienced characters who want to set up their own colony, psychic academy, mercenary band, or other institution

While Stars Without Number can be fitted to a wide range of settings, the backdrop provided is a vast canvas of scattered stars awaiting exploration by intrepid spacefarers and bold explorers. Tramp starships flit from world to world, trading the treasures of distant suns as reckless wanderers find adventure beneath alien stars. Elite mercenary bands launch surgical strikes from orbit, grav-tank dropcraft crashing down on the heads of native kings while guerilla fighters plot to draw knives in the dark of two moons. Alien eyes watch human interlopers from the acidic mists of forbidden worlds, their shining, poisonous relics plundered by daring hands.

När en sektor, olika världar och annat konstruerats eller valts kan spelet börja. Spelsystemet bygger på spelsystemet för Dungeons & Dragons första version.

Sektorgenerator

På nätet finns också sajter där en sektor kan skapas med hjälp av ett fåtal grunduppgifter. De sektorer som konstrueras kan användas även i andra SF-rollspel som exempelvis Traveller och Star Trek Adventures. Dessutom finsn det sajter med färdiga spelvärldar, kampanjer och äventyr som exempelvis Far Verona.

2017 publicerades en reviderad version av spelet. Grundboken för den reviderade versionen omfattar mer information än ursprungsversionen.

Läs också:
Läs mer: