Traveller RPG

Traveller är ett science fiction-rollspel vars första version publicerades 1977 av Game Designers Workshop (GDW) med utformning av Marc Miller. Spelet finns i en mängd versioner och det produceras fortfarande i flera versioner. Det handlar om teknisk space opera och Traveller har utgjort modellen för många framgångsrika bordsrollspel inom science-fictiongenren.

Travellers universum

Travellers universum innehåller bland annat mänsklighetens ättlingar som kollektivt kallas humaniti. Dessa inkluderar flera olika mänskliga reser. Däribland solomani, människor emigrerade från jorden under de senaste tusen åren, vilani, människor transplanterade från jorden för tiotusentals år sedan av De gamla (ancients) som grundade Första imperiet och zhodani som styrdes av psioniskt begåvade adelsmän.

Trots den mänskliga artens tematiska dominans är Traveller.universat kosmopolitiskt och innehåller många tekniskt avancerade arter som kallas sophonter (tänkande varelser), en term lånad från tidigare science fiction-material. Det handlar huvudsakligen om sex stora arter som utvecklat teknik för att kunna resa snabbare än ljuset.. Förutom humaniti inkluderar standardlistan över stora raser de hedersbundna kattliknande aslan, de bevingade ödle-liknande droyne, de sjöstjärnelika manipulerande hivers, de centaur-liknande militanta vegetariska k’kree och varghybridrasen vargr (en så kallad upplyft art som härstammar från Jordens vargar).

Det finns dessutom otaliga mindre arter. GDW: s kvartalspublikation, Journal of the Travellers Aid Society, designad av Loren K. Wiseman, beskrev ungefär en ras per kvartal, med början med aslan i nummer 7. Tillsammans med mindre arter som tillfälligt nämns eller introduceras i olika scenarier eller äventyr handlar det om en nästan obegränsad mängd olika arter. Det finns därför ingen indikation på att antalet mindre lopp är begränsat i någon mening.

Inspiration till Traveller

Enligt Marc Miller inspirerades han av bland annat följande böcker och bokserier när han konstruerade Travellers universum:

The Encyclopedia of Science Fiction (SFE) gör följande kommentar:

The Third Imperium is part of a tradition of Hard SF-based Space Opera which may have reached its peak in the written genre in the years immediately before the first publication of the game; Poul Anderson’s Technic History could be seen as epitomizing the form.

Acknowledged influences on the Third Imperium include E C Tubb’s Dumarest series as well as the Technic History; others can be inferred, notably H Beam Piper’s Space Viking (November 1962-June 1963 Analog; 1963), Jerry Pournelle’s CoDominium sequence and Andre Norton’s Free Traders and (perhaps) Central Control books.

More recently, Walter Jon Williams’s Dread Empire’s Fall and the television series Firefly (2002) demonstrate the continuing vitality of this kind of sf. It is significant that none of these works explore recent science-fictional themes such as Nanotechnology or Posthumanism; current versions of the Traveller rules explicitly suggest that such elements should be excluded, in order to maintain the feel of the game.

Spel
Traveller

Originalversionen som kort och gott hette Traveller designades och publicerades av GDW 1977. Marc Miller designade Traveller med hjälp av Frank ChadwickJohn Harshman, and Loren Wiseman.  Denna upplaga kallas ibland också Classic Traveler.

Kärnreglerna kom ursprungligen som en låda med tre små svarta böcker och sammanställdes senare till en enda volymregelbok. Kompletterande häften inkluderade avancerad karaktärsgenerering, design av rymdskepp, robotar med mera. Åtta äventyrsboxar släpptes som tillägg.

De ursprungliga broschyrerna innehöll generiska regler för att spela science fiction-rollspel utan officiell miljö. Men i äventyr och tillägg framträder en miljö. I denna miljö är det mänskligt dominerade Tredje Imperiet det största interstellära imperiet i den kartlagda delen av rymden.

MegaTraveller (MT)

En större översyn publicerad av GDW 1987, men som utformades av Digest Group Publications. Spelsystemet använde reviderade regler som utvecklats i DGP: s Traveller’s Digest-tidskrift. Spelet utpselades under ett uppror som krossade Tredje Imperiet. Kosttillskott och tidskrifter som producerades under denna tid specificerade upprorets utveckling från mordet på kejsaren 1116 till kollapsen av storskalig interstellär handel ungefär 1124.

Traveller: The New Era (TNE)

Publicerat 1993 är detta var den sista utgåvan som publicerades av GDW. Utspelas i en del av Tredje Imperiet efter att interstellär regering och samhälle till stor del har kollapsat. TNE introducerade Virus, en kiselchips-livsform som infekterade och tog över datorer. Spelmekaniken använde GDW: s eget spelsystem vilket hämstats från spelet Twilight: 2000 (2nd Ed). Spelet har en mer realistisk inställning till science fiction.

TNE är smutsigare och gråare än föregångarna. Påminner enligt SFE om C J Cherryhs Merchanters romaner, speciellt Downbelow Station (1981) and Rimrunners (1989). Eftersom de böckerna påminner om The Expanse (2016) kanske också den TV-serien kan påminna om TNE.

Marc Millers Traveller (Traveller 4, T4)

Publicerades av Imperium Games 1996 och utspelas i början av det Tredje Imperiet (Milieu 0). Det lilla, nybildade imperiet är omgivet av regressiva eller barbariska världar. Spelsystemet och texten liknar en blandning av Classic Traveller och The New Era.

GURPS Traveller (GT)

Designat av Loren K. Wiseman och publicerat 1998, använder GURPS Traveller den tredje upplagan av GURPS spelsystem. Det utspelar sig i en alternativ tidslinje där inget uppror inträffade och Virus aldrig har existerat. Steve Jackson Games producerade ett flertal tillägg för spelet. Däribland detaljer och regler för alla större arter, många av mindre arter och interstellär handel. Vidare utvidgade och bättre regler för världsskapande, för militärstyrkor under tredje imperiet och rymdskepp.

Traveller d20 (T20)

Denna version, som publicerades av QuickLink Interactive (QLI) 2002, använder d20-systemet som spelsystem och handlar om tiden för Solomani Rim War runt kejserliga året 990, ungefär ett sekel före den tid som avbildades i originalspelet. Det utspelar sig i en del Tredje Imperiet som kallas Gateway Domain. Efter att företagets licens för Traveller-varumärket och upphörde publicerades de rent spelmässiga elementen i detta spel som det generiska SciFi d20-systemet.

GURPS Traveller: Interstellar Wars (GTISW eller GTIW)

2006 släppte Steve Jackson Games GURPS Traveller: Interstellar Wars för den 4: e upplagan av GURPS från 2004. Tidslinjen rullades tillbaka till 2170, vilket är flera årtusenden tidigare än den vanliga Traveller-sättningen. Det handlar om den tidpunkt då jorden först började skicka ut interstellära rymdskepp och inkluderar perioden strax efter det tredje interstellära kriget mellan Terran Confederation (Earth) och det gigantiska Ziru Sirka Empire (Vland).

Traveller Hero (TH)

En version för Traveller-sättningen för spelsystemet Hero System producerade under licens av Comstar Games 2006.

Mongoose Traveller (MGT)

Mongoose Publishing publicerade den här versionen både i ett traditionellt format och som en öppen spel-SRD (Open Game License) kring vilken andra spel kan byggas. Den bygger starkt på det ursprungliga spelet, men med uppdaterat spelsystem. Det kallas ”MgT” eller ”MGT” för att skilja det från ”MT”, eller MegaTraveller. Kärnregelboken släpptes i april 2008, med en serie tillägg som getts ut därefetr.

Traveller 5 (T5)

2013 publicerade Far Future Enterprises en ny uppsättning regler genom att omarbeta och integrera koncept från tidigare regler. Traveller 5 Core Rules-boken är en referens för spelsystemet. Mycket är hämtat från Traveller-äventyr och olika tillägg. Traveller 5 trycktes om 2019 efter en framgångsrik crowdfunding-kampanj, med errata och ett nytt format, som den här gången bryter ner spelreglerna i tre distinkta böcker: Characters and Combat, Starships och Worlds and Adventures.

Mongoose Traveller 2nd Ed.(MGT2)

En andra utgåva av Mongoose’s Traveller publicerades 2016. Spelet använder regler och spelsystem som liknar de ursprungliga Traveller-reglerna. Denna utgåva är inte licensierad under Open Game License. Den andra upplagans kärnregler inkluderar alternativ för utbildning vid universitet och militärakademi innan en eventuell karriär. Vissa beskrivningar av utrustning har ändrats och rymdskeppsoperationer och strider har nu ett annat tillvägagångssätt. Ytterligare tillägg kompletterar reglerna ytterligare, inklusive en revidering av reglerna för rymdskeppskonstruktion.

Mindjammer för Traveller

Ett äventyr i Mindjammer-universat med anpassningar till spelsystemet som används i Traveller RPG.

Babylon 5 för Traveller

Babylon 5 RPG anpassat till spelsystemet som används i Traveller RPG.

Böcker och dataspel

Mellan 1993 och 2015 publicerades sammanlagt 16 romaner och noveller som utspelar sig i Traveller-universat.

Dessutom har Jefferson P. Swycaffer skrivit flera romaner i det fiktiva universat Concordat som han ursprungligen utvecklade för en Traveller-kampanj. Gregory P. Lees serie The Laughing Lip ska enligt författaren också vara påverkat av Traveller-universat. Lee skrev också Gamelords-tillägget Lee’s Guide to Interstellar Adventure i början av 1980-talet.

Bolaget Paragon producerade två dataspel baserad på Traveller-universat:

Andra rollspel som påverkats av Traveller
Traveller: 2300/2300 AD

Ursprungligen publicerat av GDW som en uppdaterad ersättare för Traveller år 1986. Undviker klassisk rymdopera för att hämta inspiration från de samtida hård science fiction media på 1980-talet. Den första upplagan fick namnet Traveller: 2300, vilket var märkligt varken reglerna eller sättningen för originalspelet överfördes. Den andra upplagan döptes om 2300 AD och tillfogade några cyberpunkregler och äventyr. Det presenterades som en framtida extrapolering av det spekulativa tredje världskriget av GDW: s populära militära rollspel Twilight: 2000. I 2300 AD är interstellära resor relativt nya, jorden är fortfarande indelad i nationalstater. De mest kraftfulla nationerna utforskar och koloniserar den omgivande rymden.

Encyclopedia of Science Fiction (SFE) skriver angående detta bland annat:

The Traveller system proved to be highly influential, especially on sf games. Meanwhile, Andre Norton wrote what was probably the first Tie based on a Role Playing Game, Quag Keep (1978), in which players of the game ”cross over” into the world of Greyhawk (a device which has since become something of a cliché).

[…]

Sf examples include Space Opera (1980 FGU) designed by Edward Simbalist, A Mark Ratner, Phil McGregor and Space Master (1986 Iron Crown Enterprises; rev 1988) designed by Terry Amthor, Kevin Barrett, both much influenced by Traveller, and the somewhat similar Star Frontiers (1982)

Läs också:

Läs mer: Traveller