GURPS Space

GURPS Space är ett rollspel som använder med GURPS-systemet (Generic Universal Role-Playing System), publicerad av Steve Jackson Games i fyra utgåvor. Kan användas både till science fantasy, space opera och hard SF.

Första utgåvan som gavs ut 1986 utformades av Steve Jackson och William Barton. Dessutom innehåller den första versionen material av W. G. Armintrout, Stephen Beeman, Ben Ellinger, John M. Ford, Don Gallagher, J. David George, Mike Hurst, David Ladyman och Mike Moe med omslag utformat av Michael Goodwin.

Ger möjligheter att skapa rymdsektorer, solsystem, världar, främmande arter osv. Till den första utgåvan publicerades också ett antal tillägg som beskriver olika sektorer i rymden, olika främmande arter, monster, rymdskepp med mera. Bland de främmande arterna märks de grislika An Phar, de dinosaurlika Banduch med starka psykiska krafter, Gormeliter, Pachekki, Sparrials, Treefolk och Verms.

Den andra versionen av GURPS Space kom 1990 och innebar en anpassning till GURPS 3:e version.

En tredje version kom ut 2002 och inkluderade då material från en del andra tillägg till GURPS.

År 2006 kom en ny version av GURPS Space ut. En anpassning till den 4:e versionen av GURPS.

Läs också:

GURPS

Läs mer: