GURPS Uplift

GURPS Uplift är ett rollspel med inspiration från en bokserie av David Brin som handlar om en värld med upplyfta djur, Uplift-universat. Rollspelet skrevs av Stefan Jones och gavs ut av Steve Jackson Games år 1990. 2003 publicerades en andra version av spelet.

Att bli upplyft är att göras intelligent genom genetisk manipulation. I Uplift-universat finns också en mängd främmande arter. Men bara en art som hävdar att de aldrig blivit upplyfta av nån annan art. Det är människan.

Spelet använder GURPS-systemet och GURPS Space.

Läs också:

Läs mer: