Splicers RPG

Splicers är ett rollspel som började ges ut 2004 av Palladium Books. Spelet använder spelsystemet Megaversal. Det utvecklades och designades av Carmen Bellaire.

Splicers spelvärld är en planet med oklarheter  när det gäller dess plats eller ursprungliga namn. Människor vet inte om de är på jorden eller på någon kolonivärld i rymden. Även om mycket historia har gått förlorad under de två hundra åren av strider är det klarlagt att koloniala världar finns/fanns.

Det som är känt är att människor valde att överföra styrningen av sin värld till ett datorprogram, N.E.X.U.S. (Neurologic Electronic eXecutive och Utility System). Ursprungligen körde det bara några system, men människor gav allt mer kontroll till programmet. De gav också allt strängare (men ofta motsägelsefulla) riktlinjer och regler för dess beteende.

I en vändning som påminner om det dilemma som Hal 9000 mötte i 2001-böckerna, ledde de resulterande logikslingorna till att maskinen bildade flera separata personligheter. Datorintelligensen fick på sätt flera inkarnationer. Var och en av dessa följer olika direktiv.

Ett av direktiven var att eliminera ohyra. En annan var att skydda miljön. Dessa två innebar att maskinen drog slutsatsen att människor i alla avseenden är skadedjur som ska kontrolleras eller elimineras. Datorintelligensen släppte ”nanobotpest” på världen; inom några sekunder efter att en människa vidrör icke-ädelmetall kommer föremålet att börja vrida sig och attackera personen, ibland till och med animera till en minirobot som är en del av datorintelligensen. Resultatet är att nanobotpesten effektivt har gjort oädla metaller allergiska mot liv hos däggdjur.

Människor som är en del av motståndet mot N.E.X.U.S. lever främst under jorden för att undvika att maskinen/datorintelligensen hittar dem. De sig på genetiskt manipulerad teknik för att tillgodose sina grundläggande behov, eftersom metallbaserad teknik, på grund av nanobotpesten, inte går att använda.

De flesta av soldaterna använder apparater som kallas ”Host Armor”, vilket i själva verket är en slags rustning som är gjord av en specialanpassad levande varelse. Andra är själva ”genetiskt manipulerade eller kemiskt förändrade genom kontakt med vätskorna som omger vissa genetiskt konstruerade varelser.

Det mänskliga motståndet ordnat sig i så kallade Great Houses, som leds av krigsherrar. Endast Great House of Barren Marsh finns dock beskrivet  i Splicers RPG, men ytterligare material finns i Palladiums tidning The Rifter. Icke-resistenta människor bor i ”retrobyar”, som underhålls av maskinen i enlighet med några av dess direktiv.

Mänsklig teknik är beroende av en grupp som kallas ingenjörer. Dessa är människor som har bundit sig till gigantiska, orörliga, främmande organismer som ger dem förmågan att manipulera genetiska koder. Andra varelser, kända som bibliotekarier, kan skapa nya genetiska koder från grunden.

Läs också:

Läs mer: