The Morrow Project

The Morrow Project är ett SF-rollspel skapat av Kevin Dockery, Robert Sadler och Richard Tucholka.  Det publiceras av TimeLine Limited. Det utspelar sig efter att ett kärnvapenkrig förstört jorden.

Spelversioner

1974 skrev Robert Sadler ett utlast för en post-apokalyptisk äventyrsberättelse. Richard Tucholka lade till ett andra kapitel, men sedan begravdes projektet i ett år eller mer. 1975 introducerades de för rollspel, och Tucholka insåg att Morrow-projektet skulle kunna vara ett äventyrsbakgrund för ett rollspel. Han använde Sadlers berättelse som en guide för att skriva den spelbakgrunden. Sedan gick de två ihop med Kevin Dockery för att klara ut den militära delen av spelet.

Efter månader av speltest lanserades spelet år 1980 och bolaget Timeline Games föddes. Kort därefter lämnade både Richard Tucholka och Robert Sadler företaget på grund av interna konflikter och skapade Tacky-Tac Games som senare blev Tri Tac Games. En andra version av spelet publicerades samma år som den första versionen. 1983 publicerades den tredje versionen. Den fjärde versionen publicerades 2013. Den finansierades vid Kickstarter och skrevs av Chris Garland.

Sättning och spelvärld

Spelet är baserat på tanken att en grupp US-amerikanska industrimän förutspådde att ett apokalyptiskt kärnvapenkrig skulle komma. De började därför skapa en nödplan och en återuppbyggnadsinfrastruktur som skulle överleva det kriget. Denna plan kallades Morrow Project. Ett antal volontärer frystes ner i kryosömn i dolda bunkrar som kallas boltholes. De var försedda med betydande mängder lagrat material och utrustning. Dessa var avsedda att hjälpa den olika grupperna av volontärer att bygga upp civilisationen igen.

Planen var att Morrow-projektet skulle samordnas av en central ledningspost och journalföringsanläggning kallad ”Prime Base”. Detta var en enorm fristående bunker med olika annex, gömda under jorden i Nevada. Anläggningens avanceradesystem för att upprätthålla liv ihop med en stor mängd annan utrustning var avsedda för att möjliggöra att projektets ledare inte skulle sova igenom kriget. Detta för att kunna avgöra de bästa åtgärderna och handlingarna i olika situationer.  Projektets ”Phoenix Team”, en mycket hemlig specialoperationsenhet fanns också i Prime Base. De förvarades nedfrysta precis som teamen av volontärer och skulle endast användas i extrema nödsituationer.

Prime Base byggdes  enligt schemat, men strax innan den var klar saboterades och bombades den av en galning vid namn Krell. Basen fick allvarliga skador. Den plötsliga attacken utplånade Morrow-projektledarna. ;en 150 år efter kriget började den skadade centrala datorn vid Prime Base dock sända ut en eller flera väckningssignaler till de nedfrysta volontärsteamen. Detta återupplivade minst en av Morrow Project-volontärsgruppern – den grupp som spelarkaraktärerna är en del av.

Läs också:

Läs mer: