Heavy Gear RPG

Heavy Gear är ett mecha science fictionrollspel som har publicerats sedan 1994 av det kanadensiska förlaget Dream Pod 9. Spelets bakgrundsuniversum är mycket detaljerat – mer än hundra böcker och speltillbehör har publicerats sedan 1994. En kontinuerlig episk berättelse sätter sin prägel på allt spelmaterial, med nya publikationer som rör sig kronologiskt längs tidslinjen. Heavy Gear är mest känt för sina humanoida stridsfordon (eller mecha) – Gears och Striders som används av militära styrkor.

Den andra versionen av spelet innehöll både ett rollspel och ett bordkrigsspel.  Den tredje versionen av Heavy Gear RPG behöver spelsystemset Silhouettes grundregler för att kunna spelas. Sen 2003 finns också en version av Heavy Gear för d20-systemet.

2008 slutade Dream Pod 9 med att producera rollspel och sen dess produceras vbara bordskrigspel och miniatyrfigurer till dem. Eftersom sättningen är bakgrunden för en rad krigsspel, strategispel, rollspel och dataspel är militär och vapen huvudfokus.

Spelvärld och sättning

Handlingen i Heavy Gear utspelar på en avlägsen, fiktiv planet som heter Terra Nova, cirka 4 000 jordstandardår från och med nu (AD 6132). Terra Nova var en gång United Earth-regeringens stolthet bland kolonierna. En ekonomisk kollaps tvingade emellertid UEG -regeringen att överge Terra Nova och alla andra kolonier århundraden före perioden som skildras i spelmiljön. Så småningom skapades en rad stadstater på Terra Nova. Genom fördrag eller på annat förenade de sig senare till nationella förbund. Dessa förbund kom sen i sin tur att alliera sig med andra för att bilda de supermaktblock som dominerar planetens tempererade södra och norra halvklot.

Planetens geografi är främst mark som innehåller djupa underjordiska vattenreserver, med få stora öppna vatten och inga hav. Planeten har sitt eget existerande ekosystem av växter och djur. De flesta djuren är reptiliska till sin natur, till exempel bisonen (barnaby) som används som boskap och de produktiva hopper som motsvarar jordens kanin.

Det dominerande landskapet är ett massivt mineralrikt, hett, ökenbälte runt världens ekvator som kallas Badlands. Detta territorium domineras inte av någon politisk grupp och anses vara fritt territorium för alla. Där rör sig banditgrupper som kallas Rovers. De flesta människor bor i norra eller södra polarregionerna där temperaturen är mer acceptabel för människor. Där kan även andra landskapstyper som skogar, gräsmarker, träsk och djungel hittas. Små områden med arktiska förhållanden och glaciärer finns på nord- och sydpolen.

Krig

Flera långvariga stora krig präglar planeten över tid. En ny diktatorisk regering på jorden försöker bland annat återta sina tidigare kolonier med våld med hjälp av egna avancerade krigsmaskiner som bepansrade svävare och arméer av lila-skinnade GREL-supersoldater (Genetically Recombinant Expeditionary Legionaries). I detta krig samarbetar både norr och söder för att bekämpa jordens Colonial Expeditionary Force. Efter sitt första nederlag och följande tillbakadragande överger CEF en massa personal (både mänskliga och GREL) på Terra Nova. Dessa bildar sen stadsstaten Port Arthur.

Efter 6132 AD (TN 1936, lokal kalender) återhämtade sig de Confederated Northern City-States (CNCS) och Allied Southern Territories (AST) efter kriget med CEF. Trots det gemensamma hotet från jordens koloniala arméers eventuella återkomst visar de två supermakterna stor fientlighet mot varandra. De oberoende stadsstaterna i Badlands försöker för sin del helt enkelt bara överleva.

Stater och allianser
Confederated Northern City-States

På Terra Nova har tre stora nationer i nordpolsregionen gått samman för att bilda sin allians som kallas de Confederated Northern City-States (CNCS). De tre nationerna är:

  • Northern Light Confederacy. En nation som styrs av personer som tillhör Sorrento Revisionism, en starkt konservativ religion där våld anses vara bra för att göra världen till en bättre plats. De är ofta drivande i olika konflikter på grund av religionen.
  • Mercantile Federation. En industrimakt där allt styrs av marknaden och pengarna.
  • Western Frontier Protectorate. I praktiken en militärstat där bar som tjänstgjort i militären har rösträtt.
Allied Southern Territories

I Sydpolsregionen på Terra Nova har också en övergripande politisk gruppering som kallas de Allied Southern Territories (AST) skapats. Till skillnad från de tre nationerna som bildar CNCS, vars medlemsländer i allmänhet är på lika nivå med varandra politiskt, dominerar Southern Republic över de tre andra nationerna I söder. Fyra stater ingår i AST:

  • Southern Republic. Den största nationen på Terra Nova, både vad det gäller territorium och befolkning. Dominerar AST på grund av sin storlek och militära styrka. De är en öppen och fri med många individuella fri och rättigheter. Politisk opposition är dock inte tillåten. Regeringen är intolerant mot oliktänkande och oppositionsgrupper och använder hemlig polis.
  • Mekong Dominion. En nation med tillverkning och utlåning av pengar. De har företag som regering. De är också minimalt beväpnade. Den lilla militärstyrkan används även som polis. Dessutom anlitar de ofta legosoldater för att komplettera sina egna vid behov.
  • Humanist Alliance. Använder vetenskap och teknik för att strukturera sitt samhälle i ett försök att skapa harmoni och utopi. Detta ideal har nästan uppnått religiös status hos deras folk. De delar in medborgarna i kaster baserade på lämplighetstester. Alla är högutbildade på alla nivåer i samhället. Forskning och utveckling samt en effektiv kompetent arbetskraft är några av deras största tillgångar.
  • Eastern Sun Emirates. En splittrad nation av enskilda stadsstater.. De leds av ärftliga monarker som kallas emirer som härskar över sina vanliga medborgare.
Peace River

En oberoende stadsstat i Badlands. Det är en industrination med sofistikerad men praktisk tillverkning. Denna nation är hem för Paxton Arms, ett av få oberoende företag utanför de två polarregionerna som tillverkar militär utrustning, inklusive Heavy Gears med egen design. Peace River är den största oberoende nationen i Badlands. Peace River-militären gör också sitt bästa för att försvara andra nationer i Badlands.

Port Arthur

Stat bilda av resterna från expeditionsarmén (Colonial Expeditionary Force, CEF) som jorden skickade för att återerövra Terra Nova, Port Arthur var en av deras främsta iscensättningsbaser i Badlands. Över hundra tusen mänskliga officerare och GREL  övergavs av jordens flotta koncentrerad till Port Arthur. Där har de etablerat en egen stat. De drar nytta av högteknologin från Colonial Expeditionary Force (CEF) med pansarsvävare och GREL-infanteri för att skydda sitt territorium.

Rovers

De flesta människor i Badlands lever som familjer, gäng eller individer. Små anläggningar för mänsklig bosättning, kända som oasstäder, finns utspridda i Badlands vid olika högt liggande vattenförekomster. De flesta i Badlands lever dock som gruvarbetare eller handlar. De flyger fram och tillbaka mellan polarregionerna och långt avlägsna industriområden i Badlands samt säljer och köper varor.

Rovers är vad de kriminella gängen i Badlands kallas. De är grupper av lokala utstötta, kriminella som flytt från lagen, desertörer som flytt från sina hemländer och enkla flyktingar. En del är till och med födda i Badland som barn till rovers.

Andra produkter för samma spelvärld

Heavy Gear Fighter är ett kortspel som utspelas på Terra Nova. Det gavs ursprungligen ut 1994 men produceras inte längre. Det existerar flera versioner och varianter av krigsspelen i Heavy Gear-universat såsom Heavy Gear Blitz! (finns i tre olika versioner), Heavy Gear Arena och Heavy Gear Badlands Rally.

1997 producerades det första dataspelet för Heavy Gear-universat, Det bara kort och gott namnet Heavy Gear.  Utgivare av spelet var Activision som just förlorat rättigheterna till att producera dataspel för Battletech/Mechwarrior-universat. 1998 gavs Heavy Gear II ut. Först 2015 producerade en ny version, Heavy Gear Assault, i en begränsad upplaga. Det nya spelet utvecklades av MekTek Studios och publicerades av Stompy Bot Productions.

En animerad TV-serie, Heavy Gear: The Animated Series producerades 2001 Audu Paden vid Mainframe Entertainment och Adelaide Productions för Columbia TriStar Television. TV-seriens händelser hade mycket lite med spelets tidslinje och sättning att göra. Den var också tänkt att tilltala en betydligt yngre publik än de som är spelets målgrupp.

Läs också:

Läs mer: