Rymdutredningen föreslår en nationell rymdstrategi

Rymdverksamheten kan och bör bidra till ett väl fungerande samhälle. Den bör också vara ett verktyg för utveckling och innovation som leder till tillväxt. Det föreslås i Rymdutredningen. – Jag välkomnar den här utredningen och kommer att ta upp den Läs mer…