d20 Apocalypse

d20 Apocalypse är ett 96-sidors tillägg till d20 Modern RPG med regelverk och spelsystem anpsassade till en postapokalyptisk miljö. Utformades och designades av Eric Cagle, Darrin Drader, Charles Ryan och Owen K.C. Stephens. Publicerat av Wizards of the Coast. Reglerna för spelet är en utveckling av reglerna i d20 Modern inklusive en del ändringar.

I regelboken ingår en lista över allmänna sätt på vilka den moderna världen kan uppleva en apokalyps. Dessa metoder inkluderar bland annat en miljökatastrof, främmande invasion, kärnvapenkrig, pest och övernaturlig katastrof. För varje scenario finns en kort beskrivning av scenariot och dess speciella effekter på sättningen. Till exempel skulle ett pestscenario inte medföra samma strålningsrisker och fysiska skador på infrastrukturen som ett kärnvapenkrig.

Apokalypsen

Efter den apokalyptiska händelsen definieras den postapokalyptiska sättningen/världen ytterligare baserat på den tid som har gått sedan händelsen. De varierande mängderna av tid är uppdelade i fyra olika epoker:

  • Aftermath – Undergången skedde precis. En de av de omedelbara effekterna pågår fortfarande. Överlevande minns fortfarande världen från före evenemanget.
  • Generation 0 – Den första och andra generationen födda efter apokalypsen blir vuxna. De äldsta minns fortfarande världen från före undergången, men bara som vaga minnen från sin avlägsna barndom.
  • Dark Ages – Cirka ett dussin generationer har gått sedan evenemanget, och all historia från före evenemanget har smält samman till legend och myt.
  • New World – Civilisationen har utvecklats igen i en ny form. Mycket av världen är fortfarande barbarisk och farlig, men det finns mer omfattande regeringar och sociala strukturer.

I materialet för d20 Apocalypse presenteras också tre kampanjer (scenarier):

  • Atomic Sunrise – en typisk postapokalyptisk miljö inspirerad av Mad Max.
  • Earth Inherited – en övernaturlig Armageddon ämnar världen befolkad med stridande fraktioner av änglar och djävlar.
  • Plague World – en miljö efter en misslyckad främmande invasion med åtföljande krig. Inkluderar ett mutagen som påverkar utomjordingar, människor och djur. Nyckeln till detta scenario är inkluderandet av räddningspersonal som är medicinskt frusna under undergången. De återuppväcktes århundraden senare för att återuppbygga samhället (i likhet med The Morrow Project).
Läs också: