d20 Future RPG

d20 Future är ett tillägg för d20 Modern RPG skrivet av Christopher PerkinsRodney Thompson, and JD Wiker. Utgivet av Wizards of The Coast år 2004. Anpassar d20 Modern till en framtidssättning med sådant som bl.a. cybernetik, mecha, mutationer, robotar, rymdresor, rymdskepp och xenobiologi.

Spelet innehåller ett antal utkast till sättningar/scenarier/kampanjer såsom:

  • Bughunters, en äventyrssättning inspirerad av Aliens, Starship Troopers och Amazing Engine.
  • Dimension X, en äventyrssättning baserad på parallella universum (dimensioner).
  • From the Dark Heart of Space, en sättning som liknar filmen Femte Elementet med en evig strid mellan gott och ont inklusive en liten gnutta Cthulhu
  • Genetech, en sättning baserad på Moreau-böckerna av S. Andrew Swann.
  • Mecha Crusade, en anime-inspirerad (främst Gundam) miljö vars handling äger rum på 2050-talet. Använder inte samma spelsystem som Guardians of Orders spel d20 Mecha.
  • Star*Drive, en politisk space opera som utspelar på 2500-talet. Bygger på en kampanj/sättning som ursprungligen gjordes för Alternity RPG.
  • Star Law, återanvändning av sättningen i Star Frontiers RPG.
  • The Wasteland, en västerninfluerad post-apokalyptisk sättning inspirerad av Metamorphosis Alpha och Gamma World.

Upplägget med en lång rad olika sättningar påminner om hur Amazing Engine var upplagt.

Läs mer: