d20 Modern RPG

d20 Modern är ett rollspel utformat och designat av Bill SlavicsekJeff GrubbRich Redman och Charles Ryan. Publicerat  Wizards of the Coast (WOTC) och lanserat i november 2002. Spelet använder d20-systemet. Det levererades med en sättning/kampanj för rollspel som utspelar sig i nutid.

Wizards of the Coast släppte d20 Modern 2002 samtidigt som företaget uppdaterade sitt Star Wars-rollspel. Wizards utvecklade en av d20 Moderns miljöer/sättningar till en fullständig källbok, Urban Arcana Campaign Setting.

Senare utökade de d20 Modern ännu mer. Bland annat med science-fictionrollspelet d20 Future år 2004 och det historiska rollspelet d20 Past som lanserades 2005:

d20 Modern (2002 WOTC) designed by Bill Slavicsek, Jeff Grubb, Rich Redman, Charles Ryan contains the basic rules used for genres other than fantasy, specifying appropriate character classes, skills, and other details. d20 Future (2004 WOTC) designed by Christopher Perkins, Rodney Thompson, J D Wiker is a supplement for d20 Modern which includes background information and suggested settings for science fiction games using d20. The book recapitulates most of the history of TSR’s involvement with sf; much of the somewhat generic content is taken from Alternity (1988), while the suggested backgrounds include versions of StarDrive (see Alternity) and Bughunters (see Amazing Engine), as well as worlds apparently influenced by Star Frontiers (1982) and Gamma World (1978).

Wizards of the Coast avslutade publiceringen av material för d20 Moderna år 2006 med en annan sättning/scenario, den klassiska Dark Matter sättningen för d20 Modern som ursprungligen publicerades för Alternity RPG.

Andra kampanjer/sättningar/scenarier för d20 Modern är Shadow Chasers, Agents of Psi, Mecha Crusade, Thunderball Rally.

SF-rollspel som använder sig av d20 Modern