Septimus RPG

Septimus är ett rollspel som som skapades av Bill Coffin år 2008. Spelet använder D6-systemet och D6 Space. Det gavs dock inte ut då utan först senare under Open Game License med hjälp av Eric Gibson.

Spelet utspelas i en värld som består av en Dyson-sfär vars skapare är okända. Olika grupper konkurrerar om att kontrollera de kända delarna av sfären och dess avancerade teknik. Bland de konkurrerande grupperna märks The Cult, Sindivar Extant och Cadre.

Spelet är inspirerat av och tänkt att fånga allt det roliga i det klassiska Star Wars-rollspelet från West End Games. Septimus är ett mer moget rollspel med större djup än Star Wars: The Role Playing Game. Det inkluderar element från Cyberpunk, Transhumanism, Light Mecha och till och med fantasy.

Läs också: