Star Wars Bordsrollspel

När det gäller rollspel som utspelar i Star Wars universum så finns det en lång rad sådana. Det finns tre stycken MMORPG-spel, två stycken datarollspel och tre bordsrollspel. De tre senare är:

Star Wars: The Roleplaying Game publicerades av West End Games (WEG) mellan 1987 och 1999. Ett till detta spel helt orelaterat Star Warsrollspel publicerades av Wizards of the Coast från 2000 till 2010. Sen 2012 är dock det officiella Star Wars-rollspelet ytterligare ett annat orelaterat spel, publicerat av Fantasy Flight Games.

Star Wars WEG
Star Wars WEG, version 1

Den första versionen av Star Wars RPG var baserat på WEG:s tidigare spel, Ghostbusters RPG. Det skrevs av skrevs av Greg Costikyan, Curtis Smith och Bill Slavicsek

Spelet skapade en stor del av grunden till det som senare blev Star Wars-utökade universum (Star Wars Expanded Universe). Lucasfilm ansåg West End Games Star Wars-källböcker svar så viktiga att när Timothy Zahn anställdes för att skriva vad som blev Thrawn-trilogin, fick han en låda med West End Games Star Wars-böcker. De tre baserades på bakgrundsmaterialet från rollspelsböckerna. Många av de första användningarna av främmande namn i Star Wars (som Twi’lek, Rodian och Quarren) dök upp för första gången i WEG:s Star Wars-böcker. Även efter Disneys omstart av Star Wars Expanded Universe 2014 finns fortfarande mycket av denna nomenklatur kvar.

Spelet använder sig av D6-systemet som spelsystem. Detta utvecklades ursprungligen för Ghostbusters RPG. Spelsystemet från spelet modifierades senare något och och publicerades sedan som spelsystemet D6 Space (baserat på D6-systemet) släpptes 2004.

Star Wars WEG, version 2 och version 2 RE

1992 publicerade West End Games den andra upplagan av spelet.1996 gjordes en revision och omarbetning av den andra upplagan dagens ljus, men titeln ändrades något från Star Wars: The Roleplaying Game – Second Edition till The Star Wars Roleplaying Game: Second Edition – Revised and Expanded.

Total publicerades cirka 140 källböcker och äventyrstillägg för spelet under dess existens.

Dessutom publicerades femton nummer av en tidningsserie, Star Wars Adventure Journal, mellan 1994 och 1998. Star Wars Adventure Journal publicerades i romanformat på cirka 280 sidor och bestod av äventyr och artiklar för spelet, plus noveller avsedda att ge inspiration för spelledare samt nyheter om Star Wars.

WEG:s licens att producera Star Wars-material förlorades efter att företaget förklarades i konkurs år 1998. Licensen övertogs senare av Wizards of the Coast, som innehade den fram till 2010.

Det har också getts ut två fanbaserade versioner av WEG:s spel:

  • Revised, Expanded & UPdated (REUP) (2015) by Womp Rat Press. Utvidgade regler som baldn annat inkluderar regler från D6 Space.
  • 3rd Edition (2017) by LegendaryExGamer. Något ändrade regler.
Star Wars WOTC
Star Wars WOTC version 1 och version 1 Revised

Spelet skrevs av Bill SlavicsekAndy Collins and J. D. Wiker. Publicerades av Wizards of the Coast i slutet av 2000 och reviderades 2002. Baserat på d20-systemet. Spelet täcker tre stora epoker som sammanfaller med stora händelser i Star Wars-universat, nämligen Rise of the Empire, The Galactic Civil War och tiden för New Jedi Order.

Spelet kom ursprungligen ut vid tidpunkten för lanseringen av Star Wars Episode I: The Phantom Menace. Det innehöll många av huvudpersonerna i den filmen. Den senare reviderade versionen av spelet innehöll även material från Star Wars: Episode II – Attack of the Clones.

De arter som beskrivs i Star Wars d20 är Människor, Bothans, Cereans, Duros, Ewoks, Gungans, Ithorians, Kel Dor, Mon Calamari, Quarren, Rodians, Sullustans, Trandoshans, Twi’leks, Wookiees, och Zabrak.

Star Wars WOTC Saga Edition

2007 släppte Wizards of the Coast en ny version: Star Wars: Role Playing Game – Saga Edition Core Rulebook. Spelet strömlinjeformades för att vara lättare att spela och en större tonvikt låg på miniatyrer. En mängd omfattande förändringar i spelreglerna gjordes. 2010 slutade Wizards of The Coast att tillverka spelet och licensen för tillverkningen gick ut.

Star Wars FFG

Fantasy Flight Games version av Star Wars Role Playing Game publicerades i tre färdiga delar, 2013, 2014 och 2014. Betaversioner hade publicerats innan dess. De olika delarna (grundböckerna) behandlar olika tidsperioder i Star Wars-universat.

  • Star Wars: Edge of the Empire (2013). Författare: Dave Allen, Shawn Carman och Jay Little
  • Star Wars: Age of Rebellion (2014). Författare: Sterling Hershey
  • Star Wars: Force and Destiny (2015). Författare: Sterling Hershey

Spelet är byggt på reglerna i Warhammer Fantasy Roleplay 3rd edition vilket framgick redan när de betaversionen av Star Wars: Edge of the Empire publicerades 2012. Alla de tre första böckerna innehåller grundreglerna.

Alla tre delarna av spelet utspelas in inom tidsperioden för den ursprungliga Star Wars-trilogin. Star Wars: Edge of the Empire strax efter förstörelsen av den första Death Star och handlar om karaktärer i utkanten av det galaktiska rymden. Age of Rebellion om tiden för händelserna The Empire Strikes Back. Liksom Edge of the Empire utspelas Force and Destiny strax efter förstörelsen av den första Death Star och Obi-Wan Kenobis död.

2016 publicerades Star Wars: The Force Awakens Beginner Game. The Force Awakens Beginner Game spelas under den period som avbildas i filmen Star Wars: The Force Awakens, precis innan händelserna i filmen.

Tillägg

Efter publicering av dessa fyra spelböcker publicerades ytterligare tre böcker som beskrev bestämda tidsperioder:

  • Star Wars: The Force Awakens (2018)
  • Star Wars: Rise of the Separatists (2019)
  • Star Wars: Collapse of the Republic

Rise of the Separatists beskriver perioden under Clone Wars-eran i början av Palpatine-regimen. Det är samma period som beskrivs i Star Wars I, II och III samt i TV-serien Star Wars: Clone Wars.

The Dawn of Rebellion handlar om perioden när republiken försvagas och Imperiet skapas. Innann upproret (Rebellion) Samma tid som beskrivs i filmen Rogue One och TV-serien Star Wars: Rebels.

Det har dessutom publicerats en rad tillägg, tärningsset, figurspel, spelkort, kortspel och annat som tillbehör kompelement till rollspelet.

FFG Star Wars: The Roleplaying Game

En återutgivning av det ursprungliga spelet från West End Games publicerat av Fantasy Flight Games. Gav ut i begränsad upplaga.

Läs också:

Läs mer: