Blue Planet RPG

Blue Planet är ett miljöinriktat science fiction-rollspel som publicerades första gången av Biohazard Games 1997.

Sättning

Spelsättningen är den främmande vattenplaneten Poseidon dit mänskliga kolonister flytt undan en förstörd jord.

Megaföretag som letar efter en sällsynta malmer och mineraler hamnar i konflikt inhemska invånare i planetens omfattande hav. Konflikterna handlar möter om hur resurser ska användas.

Förutom de främmande arterna och människor innehåller spelet också upplyfta versioner av delfiner och späckhuggare.

Versioner

Biohazard version 1 (BPv1)

Den första version gavs ut av Biohazard Games år 1997. Spelet använde då ett helt eget spelsystem.

FFG version 2 (BPv2)

Den andra versionen av spelet gavs ut av Fantasy Flight Games år 2000. Originalversionens enda bok delades upp på flera böcker, En av dess böcker återpublicerades RedBrick. Spelversionen använder ett spelsystem som heter Synergy Game System. Det är betydlig enklare än originalsystemet.

GURPS Blue Planet

2002 gav Steve Jackson Games en GURPS-version av Blue Planet med licens från Fantasy Flight Games.

FASA revised version (BPR)

2012 publicerade FASA Games en reviderad version 2.

Biohazard version 3 (BPv3)

I april 2021 startade Biohazard Games och Gallant Knight Games en kickstarterkampanj för en ny version av Blue Planet. Arbetsnamnet är Blue Planet: Recontact. Det är tänkt att den nya versionen av rollspelet ska lanseras hösten 2022.

Läs också:

Läs mer: