Flamnebulosan

Stjärnbilden Orion visar upp ett spektakulärt fyrverkeri under jul- och nyårshelgen i en ny bild från Europeiska sydobservatoriet (ESO). Den nya bilden av Flamnebulosan baseras på observationer gjorda av den tidigare ESO-astronomen Thomas Stanke och hans forskarlag för några år sedan. De var ivriga att pröva det nyligen installerade SuperCam-instrumentet på APEX och pekade teleskopet mot Orion.

Denna bild visar Flamnebulosan i Orion, avbildad med radiovågor. Bilden baseras på observationer gjorda med SuperCaminstrumentet på Atacama Pathfinder Experiment (APEX) som drivs av ESO på Chajnantorplatån i Chile. Flamnebulosan är det stora ljusa objektet till vänster. Det mindre objektet till höger är reflektionsnebulosan NGC 2023. Strax ovanför till höger om NGC 2023 reser sig den ikoniska Hästhuvudnebulosan ur de gula “flammorna”. Bild: ESO

“Som astronomer säger närhelst ett nytt teleskop eller instrument uppenbarar sig: observera Orion – det finns alltid något nytt och intressant att upptäcka!” säger Stanke i ett pressmeddelande. Några år och många observationer senare fick Stanke och hans forskarlag resultaten publicerade i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Orion

Orion är ett av de mest intressanta områdena på himlen eftersom det rymmer de närmaste jättelika molekylmolnen. Enorma nebulosor av huvudsakligen vätgas, där nya stjärnor och planeter bildas. Dessa moln ligger på 1300 till 1600 ljusårs avstånd. De inkluderar den mest aktiva födelseplatsen för stjärnor i solens närhet, såväl som Flamnebulosan på bilden. Denna emissionsnebulosa gömmer en grupp unga stjärnor vars energirika strålning får gasen runt omkring att lysa.

Med ett så intressant och lockande mål var det osannolikt att forskarna skulle bli besvikna. Utöver Flamnebulosan och dess omgivning kunde Stanke och hans kollegor njuta av ett flertal andra spektakulära objekt. Bland dessa finns reflektionsnebulosorna Messier 78 och NGC 2071. Interstellära moln av gas och stoft som reflekterar ljuset från närbelägna stjärnor. Astronomerna upptäckte också en helt ny nebulosa. Ett litet objekt närmast perfekt cirkulärt till formen, som de gav smeknamnet Konebulosan.

Observationerna gjordes inom ramen för kartläggningsprojektet APEX Large CO Heterodyne Orion Legacy Survey (ALCOHOLS) som undersöker radiovågor utsända av kolmonoxidmolekylen (CO) i Orions molekylmoln. Med hjälp av denna molekyl kan stora områden av himlen undersökas med SuperCam och en kartläggning göras av de stora gasmoln där nya stjärnor bildas. Helt olikt den eld som bilden tycks avbilda är dessa moln egentligen mycket kalla, med temperaturer bara några tiotals grader över den absoluta nollpunkten.

Detta område på himlen har genomsökts vid många tidigare tillfällen i flera olika våglängdsområden för att avslöja unika egenskaper i Orions molekylmoln. Ett exempel är de infraröda observationer som utförts med ESO:s Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) vid Paranalobservatoiet i Chile, som bildar bakgrunden i bilden av Flamnebulosan och dess omgivning. Till skillnad från optiskt ljus passerar infrarött ljus genom de täta stoftmolnen. Det ger astronomerna möjlighet att upptäcka stjärnor och andra objekt som annars hade varit gömda.