Commonwealth Saga

Commonwealth Saga är berättelsen om Commonwealths universum vilken skapats av författaren Peter F. Hamilton i ett antal böcker. Historien som berättas startar år 2380. Totalt finns det 10 romaner och ett antal noveller. Inga andra författare har skrivit böcker som utspelar sig i Commonwealth-universat.

All kommunikation mellan planeterna i Commonwealth sker via maskhål och med tåg som transportmedel. Rymdskepp lyser med sin frånvaro då de inte behövs på grund av maskhålstekniken. Maskhålen och tågtrafiken drivs av en megacorp som heter Compression Space Transport (CST).

  • Commonwealth-planeter
Odödlighet och återfödelse

I Commonwealth kan människor återfödas på nytt och inget mänskligt medvetande behöver dö ut. De flesta Commonwealth-medborgare har en minneskristall insatt i hjärnans bas som kan spela in minnen inklusive de före insättandet.

Commonwealth-medborgare genomgår också en process som kallas föryngring, ungefär vart trettionde till femtionde år. Föryngring är en intensiv process som lämnar medborgarens kropp i åldern runt 20 med anpassning gjord för personliga preferenser.

Återfödelse

Medborgare kan också skapa säkerhetskopior av minnen som placeras i en säker miljö, kallad deras ”säkra butik”. Vid en dödsolycka eller för tidig död skapas en klon av personen och de lagrade minnena av originalet infogas. Om minneskristallen av den avlidne fortfarande är intakt, återinjiceras alla minnen, inklusive det av smärtan från själva döden, i klonen. Detta är ”re-life”-processen, som effektivt gör alla människor utrustade med en minneskristall odödliga. Även om de fortfarande hotas av förlusten av sin kropp, möjliggör minneskristallimplantatet och ”säkra butiken” en sömlös övergång mellan ”döden” och en given människas nästa liv.

Alla människor har dock inte valt dessa implantat. I synnerhet är rebeller från Far Away vanligtvis inte implanterade.

De flesta Commonwealth-medborgare måste också betala för föryngringsförsäkring, liknande pensionärspension, även om vissa medborgare väljer att avstå från föryngring helt och hållet. Föryngring anses vara som att börja ett nytt liv, där de som har genomgått processen kallas andra-livare, tredje-livare och så vidare. Minnen kan redigeras för att underlätta övergången till ett nytt liv.

Cybernetik

Cybernetik används flitigt i Commonwealth och de flesta medborgare har flera implantat. Ett av de vanligaste implantaten är en minneskristall. Andra vanliga implantat inkluderar ett interface utformat för att samverka med Commonwealth’s Unisphere, ett interstellärt nätverk av datorer. Detta system använder nätverket av maskhål för att skicka data mellan olika Commonwealth-planeter. Varje planet har sin egen cybersfär som ansluter till andra cybersfärer för att skapa Unisphere. Detta system tillåter karaktärer att enkelt kontakta varandra från var som helst inom Commonwealth.

OC-tatueringar (Organic Circuitry) är också en viktig teknisk anordning. Dessa är tatuerade på huden och liknar färgglada, ofta metalliska tatueringar. De tjänar hundratals syften från att överföra tillgångar till att fungera som sensorer. Deras huvudsakliga funktion är att fungera som processorer för andra implantat (som kan fungera med reducerad kapacitet om en OC-tatuering skadas).

Mindre vanliga implantat fyller också många funktioner.Det kan handla inbyggda vapen, personliga kraftfält, inbyggda sprängämnen och skannrar. Ofta är sådana implantat olagliga och måste installeras på svarta olagliga kliniker.

Främmande arter

Under sin expansion genom galaxen har Commowealth stött på icke-mänskliga intelligenta och medvetna civilisationer. Den mest framträdande av dessa är den alvliknande Silfen, som verkar undvika de flesta former av teknik, såväl som allt deltagande i galaxens politik eller händelser. Silfen har istället valt att besöka okända främmande världar via Paths som är deras motsvarighet till maskhål.

The High Angel är ett enormt intelligent rymdskepp av okänt ursprung, som fungerar som hem för flera kolonier av främmande arter, varav de flesta håller sig borta från människor. Raiel är undantaget från detta – en ras av stora, något självtillfredsställda varelser, kapabla till oerhört komplexa beräkningar. Alla arter som påträffats hittills varit fredliga, men få ha förmedlat användbar information till Commonwealth.

  • Commonwealth-arter
Artificiell intelligens

Mänskligheten har också skapat en kraftfull artificiell intelligens som kallas Sentient Intelligence (SI) som existerar ensam. Dess fysiska form spänner över en hel planet. Liksom Silfen erbjuder den ytterst lite hjälp till mänskligheten, och dess motiv är oklara. Det har dock varit känt att det erbjuder stöd där det anser det vara rätt att göra det.

Kanske på grund av dess isolering (den enda kopplingen till SI-planeten är ett mycket litet maskhål genom vilket endast data kan passera), tenderar SI att kontakta de som skulle kunna erbjuda ordentligt med information om vad som händer i Commonwealth. SU ger då dessa människor förmåner i utbyte mot information. Dessa tjänster sträcker sig från att säkerställa deras säkerhet genom observation av deras lokala Cyberspheres kommunikation, till att kontrollera vad den kan erbjuda för hjälp i den fysiska världen.

SI är också arkivet för människor som laddar upp sin ”personlighet” till en gemensam tillvaro vid sidan av SI. Vissa karaktärer ges erbjudanden av SI eftersom de har en ”avliden” släktings personlighet lagrad i SI. Affärerna leder ofta till att personen i fråga får utökad tillgång och kontroll över teknologin mot att han samlar in information som SI annars inte skulle kunna komma åt.

Mer: