Hyperion Cantos universum

Hyperions universum skapades när författaren Dan Simmons arbetade som lärare. Det var ursprungligen en berättelse han berättade med mellanrum för sina unga elever. Denna historia berättas  i novellen The Death of the Kentaur, och dess inledning. Detta blev sen inspirationen novellen Remembering Siri, som så småningom blev kärnan kring vilken romanerna Hyperion och The Fall of Hyperion skapades.

Mycket av  tilltalet i roman-serien härrör från dess omfattande användning av referenser och anspelningar från ett brett spektrum av tänkare som Teilhard de ChardinJohn MuirNorbert Wiener och till poesin av John Keats, den berömda engelska romantiska poeten från 1800-talet, nordisk mytologi och munken Ummon. Ett stort antal tekniska element erkänns av Simmons för att vara inspirerade av delar av Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World.. Hyperion-serien har också många ekon från Jack Vance SF-romaner. Strukturen i romanerna påminner om Boccaccios Decamerone och Chaucers Canterbury Tales.

Titeln på den första romanen, Hyperion, är hämtad från en av John Keats dikter, det oavslutade eposet Hyperion. På samma sätt är titeln på den tredje romanen från Keats dikt Endymion. Citat från verkliga Keats-dikter och de fiktiva Cantos av Martin Silenus varvas genom romanerna. Simmons går så långt att två artificiella reinkarnationer av John Keats (”cybrider”: artificiell intelligens i mänskliga kroppar) spelar en stor roll i serien.

Böcker
Romaner
  1. Hyperion (1989). Vinnare av Hugo Award 1990.
  2. The Fall of Hyperion (1990). Nominerad till Hugo Award 1991.
  3. Endymion (1996)
  4. The Rise of Endymion (1997). Nominerad till Hugo Award 1998.
Noveller
Filmer

Planer finns på att filmatisera Hyperion. Skådespelaren, filmproducenten och sångaren Bradley Cooper är den som driver projektet.

Universum

Mycket av handlingen i serien utspelar sig på planeten Hyperion. Det beskrivs ha en femtedel mindre gravitation än jordens standard. Hyperion har ett antal säregna inhemska flora och fauna, särskilt Tesla-träd, som i huvudsak är stora träd som sprider el. Det är också en ”labyrint” planet, vilket betyder att den är hem för uråldriga underjordiska labyrinter av okänt syfte. Viktigast av allt är Hyperion platsen för Tidsgravarna (Time Tombs), stora artefakter omgivna av ”anti-entropiska” fält som tillåter dem att röra sig bakåt genom tiden. I Hyperion Cantos omfattar Hegemony of Man över 200 planeter.

Farcaster-nätverket gavs till mänskligheten av TechnoCore och återigen var det en annan användning av Void Which Binds som tillät denna omedelbara resa mellan världar. Fatlines som är kommunikation som är snabbare än ljuset fungerar genom tachyon-skurar. Men i senare böcker avslöjas det att de fungerar genom Void Which Binds. Hawkingdriften som utvecklades av mänskliga forskare, gjorde det möjligt med resor i högre hastigheter än ljuset. Det ledde till utvandringen från jorden som kallas Hegira (från det arabiska ordet هجرة Hijra, som betyder ”migration”).

Gideon-motorn, ett rymdskeppsmotor som tillhandahålls av kärnan, möjliggör nästan omedelbar färd mellan två valfria punkter i mänskligt ockuperat utrymme. Användning av Gideon.motorn dödar dock alla människor ombord på ett Gideon-drivet rymdskepp vilket betyder att den endast är användbar med fjärrsonder eller när den används i kombination med Pax:s uppståndelseteknologi. Resurrection creche kan regenerera någon som bär en cruciform skapad av från deras kvarlevor. Trädskepp är levande träd som drivs fram av ergs (spindelliknande utomjording i fast tillstånd som avger kraftfält) genom rymden.

Shrike

Gravområdet (området med Tidsgravarna) är också platsen där Shrike lever. Det är en hotfull halvmekanisk, halvt organisk fyrarmad varelse som har en framträdande plats i universat och bokserien.  Shrike verkar agera både självständigt och som en tjänare till någon okänd kraft eller enhet. I de två första Hyperion-böckerna existerar den enbart i området kring Tidsgravarna på planeten Hyperion. Dess skildring har förändrats avsevärt i de två senaste böckerna, Endymion och The Rise of Endymion. I dessa romaner verkar Shrike effektivt obunden och skyddar hjältinnan Aenea mot mördare av motståndaren TechnoCore.

Omgiven av mystik, föremål för rädsla, hat och till och med tillbedjan av medlemmar i Church of the Final Atonement (shrike-kulten), beskrivs Shrikes ursprung som osäkert. Det framställs som sammansatt av raktråd, taggar, blad och skärkanter, med fingrar som skalpeller och långa, böjda tåblad. Den har förmågan att styra tidens flöde och kan därmed verka färdas oändligt snabbt. The Shrike kan döda offer i en blixt eller den kan transportera dem till en evighet av spetsar på ett enormt konstgjort ”Törneträd” eller ”Smärtans Träd” i Hyperions avlägsna framtid.

Törneträdet beskrivs som ett ofattbart stort, metalliskt träd, levande med plågsamma vridningar av otaliga mänskliga offer av alla åldrar och raser. Det antyds också i den andra boken att Törneträdet faktiskt är en simulering som genereras av ett mystiskt gränssnitt som ansluter till mänskliga hjärnor via en stark och pulserande (som om den vore levande) sladd.

  • Hyperion – världar
  • Hyperion – arter
  • Hyperion – stater och institutioner
Läs också:
Läs mer: