Canopus i Argo

Canopus in Argos: Archives (Canopus i Argo: Arkiven) är en serie science fiction-romaner skrivna av den brittiska författaren Doris Lessing. Serien består av fem böcker och utforskar olika teman som mänsklig evolution, politik, samhälleliga strukturer och kosmologi. Böckerna är kända för sin komplexa och filosofiska natur och är en betydande del av Doris Lessings författarskap.

De fem böckerna porträtterar ett antal samhällen vid olika stadier i sin utveckling under en ansenlig tidsrymd. Fokus ligger på forcerad evolution som genomförs på mindre avancerade arter och samhällen. Romanerna utspelar sig i samma framtida historieskrivning, men följer inte en fortlöpande berättelse. Varje bok täcker icke sammanhängande händelser med undantag av Shikasta och The Sirian Experiments. De berättar historien om forcerad evolution på jorden sedd med ögonen hos varelser från planeter runt himlens två ljusaste stjärnor Canopus respektive Sirius.

Canopus in Argos-serien som helhet faller inom kategorierna ”social science fiction” eller ”mjuk science fiction” med sitt fokus på mänskliga karaktärer och socialt-kulturella frågor. Vetenskap och tekniska detaljer beskrivs mycket svepande och är medvetet nedtonande till förmån för metafysiska företeelser.

Böckerna i Canopus in Argos-serien
  1. Re: Colonised Planet 5, Shikasta (1979) – En berättelse om en främmande planet och dess invånare, som påverkas av en kosmisk kamp mellan två överlägsna civilisationer. Genom tidsrymder har det mer högtstående planetsystemet runt Canopus dokumenterat Shikastas framsteg och försökt skydda invånarna från Shammats onda inflytande. Fängslande skildras vår jords förhistoria, utveckling och förfall. Shikastanerna fortsätter att stånga sig mot utplåning. Via sändebudet framförs hård kritik mot de västerländska samhällenas krassa materialism, miljöförstöring och terrorism.
  2. The Marriages Between Zones Three, Four and Five (1980) – En allegori om makt och relationer mellan olika zoner på en främmande planet. Berättad av krönikörerna i den belevade zon tre tecknas en serie kulturers inflytande inom ”zonerna”, som är mer eller mindre avancerade än deras egen. Bakom kulisserna styr och ställer Bevararna till Zonernas bästa, vars ukaser åtlyds om än motvilligt av de utpekade. Här ges en annorlunda uppfattning av zonernas fysiska beskaffenhet, berg, lågland respektive öken än i Shikasta.
  3. The Sirian Experiments (1980) – Utforskar manipulationen av mänsklig evolution och kontroll över samhällen av en utomjordisk ras. Rapport från Ambien II. Fokuserar liksom Shikasta på jordens historia men ur besökares från Sirius perspektiv snarare än Canopus’. Sirianerna är inte lika insatta i betydelsen av kosmiska resonanser och dessas inflytande på historiska förlopp, som canopeanerna.
  4. The Making of the Representative for Planet 8  (1982) – Fokuserar på en planets kamp för att överleva efter en katastrof. Berättelsen handlar om en civilisation på en planet som till följd av interstellära förändringar sakta hotas av utplåning och om Canopus relation till dem. Klimatet går mot kallare tider och urinvånarna får hjälp och ledning av de ständigt välvilliga canopeanerna. Länken till jordens egen historia är indirekt, men betonar klimatets känsliga balans. Berätttelsen är inspirerad av Robert Falcon Scott’s Antarktis-expedition.
  5. The Sentimental Agents in the Volyen Empire (1983) – En berättelse om politik och sociala förändringar på en främmande planet. Om hur Canopus-agenter på en mindre avancerad planet utforskar retorikens faror. Handlingen utspelar sig i det förhållandevis svaga interstellära imperiet Volyen, som får utstå kulturell påverkan av de välvilliga canopeanerna. Sambandet med de andra Canopus i Argo-delarna är svagt. Shammats onda invånare, de som var huvudkällan till Shikastas lidanden, dyker upp helt kort. Inget avgörande inträffar, men Lessing driver med historiskt deterministisk politisk retorik och det föreslås att canopeanerna med tiden nog kan konvertera själva Shammat till sitt sätt att tänka.

1992 gavs alla 5 böckerna ut i en samlingsvolym med titeln Canopus in Argos: Archives.

Opera

Två av böckerna, The Making of the Representative for Planet 8 and The Marriages Between Zones Three, Four and Five har bearbetats till operor av kompositören Philip Glass . Doris Lessing själv har skrivit libretton.

Läs mer: