SF i verkligheten: Strålvapen – laservapen

I science-fiction är strålvapen, laservapen, energivapen vanligt. Det är standard i många SF-serier: A very early example of a raygun is the Heat-Ray featured in H. G. Wells’ novel The War of the Worlds (1898). Science fiction during the 1920s described death rays. Early science fiction Läs mer…