Inte kan vi åka till främmande stjärnsystem

Om människan inte uppfinner några nya metoder för att driva raketer och rymdfarkoster lär alla typer av transporter till avlägsna planeter i solsystemet och till främmande solsystem förbli science-fiction och drömmar. Det finns dock diskussioner ett framdrivningssystem som skulle innebära Läs mer…