Delgado Trading

Delgado Trading LICDen allra yngsta av de megacorporations som finns. Grundad så sent som 997 och i huvudsak ägd av familjen Delgado. Från början en vapen- och elektroniktillverkare med stora intressen i nanoteknologi och ett handelshus, Delgado Trading LIC. Delgado finns i hela imperiet, men huvuddelen av verksamheterna återfinns i Solomani Rim-sektorn.

Numera en koncern med gruvföretag, oljeutvinning, kemikalieproduktion, leksakstillverkning, nyhetsförmedling, tidningar, böcker med mera. Förutom de andelar som familjen Delgado äger så innehar andra elitfamiljer 27% och regentfamiljen 5%. Övriga aktier, 21 % är spridda på en mängd privata investerare.

Delgado är ökänt för att vara en dålig arbetsgivare som anställer folk på dåliga villkor och dåliga löner. Slutar folk sprider de falsk och dålig information om de före detta anställda.

Driver jätteföretaget General Mechanics tillsammans med megacorpen General Products.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Naasirka

NaasirkaEn av de ursprungliga shangarim (byråerna) i Vilani-imperiet i Traveller-universat. Växte fram ur shugilii-kasten som sysslade med livsmedelsproduktion, jordbruk etc. Om det nuvarande bolaget som bär samma namn faktiskt är sprunget ur den gamla Vilani-byrån är det dock ingen som egentligen vet.

Naasirka är idag Imperiets största tillverkare av robotar och en stor tillverkare av cybernetiska produkter, men ägnar sig fortfarande i stor utsträckning åt livsmedel, såväl produktion som distribution. Dessutom är företaget en stor producent av kommunikationsutrustning och annan elektronik inklusive datorer samt såväl mjukvara som hårdvara till dessa. Huvudkonkurrenter vad det gäller robottillverkning är Ling Standard Products (LSP) och Makhidkarun.

Igsiirdi-famljen är största ägare i företaget tillsammans med Hortalez & Cie. De äger 13 respektive 12% av företaget aktier. Regentfamiljen i imperiet äger 5% och andra adliga familjer 23% tillsammans. Investmentfonder och stiftelser äger 24%, andra storbolag 14% (varav Sternmetal Horizons LIC 6 %, Ling Standard Products 4 %, och General Products LIC 3 %) och resten av aktierna är spridda på ett stort antal privata ägare. Naasirka är själv en stor ägare i Hortalez & Cie med 7% av aktierna. Huvudkontoret finns på Tauri i Vland-subsektorn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,