Den mystiska signalen från Proxima Centauri

Under våren 2019 fick ett radioteleskop i Australien, Parkesteleskopet, upp en mystisk signal i riktning från vår närmaste grannstjärna, Proxima Centauri. Upptäckten gjordes inom ramen för ett program för att leta efter främmande intelligenser, Breakthrough Listen. Forskarna hade i januari detta år (2021) ännu inte kunnat förklara signalen som skulle kunna komma från en intelligent livsform.

Parkes-teleskopet. Bild: Stephen West. Licens: CC BY-SA 3.0

Proxima Centauri är solsystemet närmast granne i rymden, dvs den närmaste stjärnan. Proxima Centauri anses ha minst en möjlig beboelig planet, Proxima Centauri b i sitt planetsystem. De flesta bedömare tror dock att planeten inte är beboelig. Signalen har en sådan struktur att den skulle kunna komma från en planet i rörelse. Sedan 2019 har dock signalen inte kunnat upptäckas igen.

Artist’s impression of the exoplanet Proxima Centauri b shown as of a arid (but not completely water-free) rocky Super-Earth. This appearance is one of several possible outcomes of current theories regarding the development of this exoplanet, while the actual look and structure of the planet is known in no ways at this time. Proxima Centauri b is the closest exoplanet to the Sun and also the closest potentially habitable exoplanet as well. It orbits Proxima Centauri, a red dwarf with a surface temperature of 3040 K (thus hotter than light bulbs and therefore whiter, as depicted here). The Alpha Centauri binary system is shown in the background. Bild: ESO/M. Kornmesser. Licens: CC BY 4.0

Troligen finns det förklaringar till signalen som inte har med en främmande intelligens att göra. Det brukar vara det vanliga och det finns bara en tidigare signal som inte kunnat förklaras med närliggande saker som problem med eller störningar från utrustningen, satelliter som passerat under observationstillfället eller någon annan jordnära förklaring. Signalen från Proxima Centauri har dock inte kunnat förklaras.

Den enda tidigare signal som inte kunnat förklaras är den så kallade WOW-signalen från 1977 även om det funnits förslag till förklaringar.

Läs också: Oumuamua – en spejare från en annan civilisation?