WOTC d20 System

D20-systemet är ett rollspelssystem som publicerades 2000 av Wizards of the Coast (WOTC). Det  utvecklades ursprungligen för den tredje upplagan av fantasyrollspelet Dungeons & Dragons. Spelsystemet är uppkallat efter de 20-sidiga tärningarna som är centrala för spelsystemet.

D20-systemet

Mycket av d20-systemet släpptes som System Reference Document (SRD) under Open Game License (OGL) som Open Game Content (OGC). Dessa licenser gör det möjligt för kommersiella och icke-kommersiella utgivare att släppa modifieringar eller tillägg till systemet utan att betala för användningen av systemets tillhörande immateriella egendom som ägs av Wizards of the Coast. Systemet skiljer sig på ett avgörande sätt från spelsystemet GURPS genom att det faktiskt finns i lite olika versioner beroende på om det är fantasy, nutid eller framtid:

While GURPS is supplied as a set of core rules accompanied by supplements, variant versions of the d20 mechanics were presented in different formats for different styles of game. Thus d20 Modern (2002 WOTC) designed by Bill Slavicsek, Jeff Grubb, Rich Redman, Charles Ryan contains the basic rules used for genres other than fantasy, specifying appropriate character classes, skills, and other details.

d20 Future (2004 WOTC) designed by Christopher Perkins, Rodney Thompson, J D Wiker is a supplement for d20 Modern which includes background information and suggested settings for science fiction games using d20. The book recapitulates most of the history of TSR’s involvement with sf; much of the somewhat generic content is taken from Alternity (1988), while the suggested backgrounds include versions of StarDrive (see Alternity) and Bughunters (see Amazing Engine), as well as worlds apparently influenced by Star Frontiers (1982) and Gamma World (1978).

Konsekvenser och utveckling

Den ursprungliga drivkraften för öppen licensiering av d20-systemet handlade om ekonomin vid produktion av rollspel (RPG). Speltillägg (supplements) sålde mycket sämre över tid än de centrala regelböcker som krävs för att spela ett spel. Dessutom så lanserades d20 System Trademark License (d20STL), så att andra företag kunde stödja d20-systemet under en gemensam varumärkesidentitet. Detta skiljer sig från Open Game License, som helt enkelt gör det möjligt för alla parter att producera verk som består av eller härleds från Open Game Content.

Skapandet av d20-STL ledde från början till en boom för spelsystemet med många företag som producerade sina egna d20-tillägg. Vissa företag använde d20-systemet för att försöka öka försäljningen av egna proprietära system. Däribland Atlas Games och Chaosium, medan många fler utgivare exklusivt producerade d20-innehåll. Även äldre företag som  Alderac EntertainmentFantasy Flight Games och White Wolf liksom nya företag som Goodman GamesGreen RoninMongoose Publishing och Troll Lord Games. Framgången med d20-licensen hjälpte till att starta utvecklingen av RPG-material som publicerats som PDF:er på nätet.

Wizards började också använda sitt nya d20-system för mer än bara fantasyspel, inklusive Star Wars Roleplaying Game (2000) och d20 Modern Roleplaying Game (2002). 2003 lanserade Wizards of The Coats dock en ny version av Dungeons & Dragons som innebar att gamla produkter baserade på d20 inte längre fungerade. De uppdaterade dock inte d20STL vilket ledde till att en massa mindre företag stod med osäljbart material som de inte kunde uppdatera till de nya d20-reglerna. Detta ledde till att många företag publicerade material under OGL men utan d20STL. En del utvecklade i och med detta även egna spelsystem.

När den 4:e versionen av Dungeons & Dragons släpptes 2008 skedde det under en ny licens som kallas Game System License.

SF-rollspel som använt d20-systemet

Läs mer: