Spelljammer

Spelljammer är en sättning för rollspelet Advanced Dungeons & Dragons (andra upplagan) som publicerads av TSR år 1989. Utformat och designat av Jeff Grubb. Har en fantastisk (i motsats till vetenskaplig) yttre rymdmiljö och kan kallas space fantasy. Spelljammer  släpptes som ett tillägg till Advanced Dungeons & Dragons.

Flera av TSR: s andra kampanjvärldar har sina egna sektioner i Spelljammer Boxed Set – Realmspace för The Forgotten Realms, Krynnspace för Dragonlance och Greyspace för Greyhawk. Tillsammans med den nya sfären – Clusterspace – var de kända som ”De tre stora och Astromundi”. Dark Sun, Ravenloft och Mystara inkluderades inte, eftersom de två första inte passade med inställningen och Mystara bara använde D & D-reglerna, inte AD & D-reglerna.

Spelljammer introducerade ett omfattande system av fantasiastrofysik till AD&D, inklusive det ptolemaiska konceptet med kristallsfärer. Kristallsfärer kan innehålla flera världar och är navigerbara med rymdskepp utrustade med ”spelljamming helms”. Rymdskepp som drivs av spelljamming helms kan flyga såväl i atmosfär som ute i rymden. Med sina egna tyngdkraftsfält och atmosfär har skeppen öppna däck. De liknar inte de vanliga science fiction-rymdskeppen, utan ser istället mer ut som segelfartyg, djur, fåglar, fiskar eller med ännu mer vilt fantastiska former.

Spelljammer ersattes i praktiken av Planescape år 1994. Den spelvärlden kan dock inte klassas som science-fiction, science fantasy, space fantasy eller space opera. Men efter att Wizards of the Coast (WOTC) köpt TSR släpptes en del mindre tillägg och förändringar som var kopplade till Spelljammer-världen till Dungeons & Dragons 3:e version. På Spelljammer: Beyond the Moons finns publicerade konversioner av Spelljammervärlden för Dungeons & Dragons 3:e version.

Spelvärld och sättning

Spelljammer-sättningen är utformad så att Dungeons & Dragons vanliga äventyr med svärd och magi även kan äga rum i rymden. Rymdskepp färdas genom de stora vidderna av det interplanetära rymden, besöker månar och planeter och andra stjärnobjekt.

Liksom Planescape-sättningen förenar Spelljammer de flesta av de andra AD & D-sättningarna och erbjuder en metod för att låta karaktärer från en inställning (som Dragonlance) resa till en annan (till exempel Forgotten Realms). Men till skillnad från Planescape behåller den all action på de primära spelvärldarna. Kristallsfärerna och ”phlogiston” mellan dem används för att skapa naturliga hinder mellan annars inkompatibla sättningar. Även om kosmologin i stor utsträckning härrör från det ptolemaiska astronomisystemet, är många av idéerna hämtade från Jules Vernes och hans samtids verk. Eller hämtade från likartade spel och skönlitteratur med en steampunk eller planetary romance verklighet. En stark koppling till de seglande skeppens tid är också närvarande.

Spelljamming helms

Spelljamming helms är det som tillåter interplanetära och interstellära rymdresor för skepp. Inom Dungeons & Dragons universum är de en metod för att omvandla magisk energi till drivkraft. Den mystiska arten som kallas Arcane är den enda tillverkaren och distributören av spelljamming helms.

Gravitation (tyngdkraft) och luft

Alla kroppar av tillräckligt stor storlek har gravitation. Denna tyngdkraft utövar vanligtvis (men inte alltid) en kraft som är lika med den normala gravitationskraften på ytan av en planetstorlek i jordstorlek. Tyngdkraften i Spelljammer-universum är också en utomordentligt bekväm kraft, och fungerar nästan alltid så att ”ner” orienterar sig på ett sätt som de flesta humanoider finner förnuftiga.

Alla kroppar av alla storlekar bär med sig ett hölje med luft när de lämnar ytan på en planet eller annat stjärnföremål. Till skillnad från verklig astrofysik sprids detta lufthölje inte av rymdets vakuum. Dessa luftbubblor ger andningsbar atmosfär under olika tid, men tre månader anses vara ”standard”.

Kristallsfärer

En kristallsfär (även känd som ett kristallskal) är ett gigantiskt sfäriskt skal som innehåller ett helt planetsystem. Varje sfär varierar i storlek men vanligtvis är de dubbelt så stora som diametern på den planetbana som är längst bort från solen eller planeten i mitten av sfären (systemets primära himlakropp).

Sfärens yta kallas ”sfärväggen” och skiljer tomrummet från ”wildspace” (inom sfären) från ”phlogiston” (som omger och flyter utanför sfären). Sfärväggen har ingen gravitation och verkar vara omöjlig att skada på något normalt eller magiskt sätt. Öppningar i sfärväggen som kallas ”portaler” gör att spelljamming-skepp eller varelser från wildspace kan passera genom och komma in eller ut ur en kristallsfär. Portaler kan spontant öppna och stänga var som helst på sfärväggen. Magiska trollformler (eller magiska föremål smed samma effekter) kan tillåta en portal att lokaliseras till en viss plats på sfärväggen. Annan magi kan öppna en ny portal eller kollapsa en befintlig. Skepp eller varelser som passerar genom en portal när den stängs kan skäras i två.

Observera att till skillnad från det ptolemaiska systemet är kristallsfärerna inte kapslade i varandra.

Wildspace

Wildspace liknar den yttre rymden för science fiction, med planeter, asteroider och stjärnor, men med olika fysik. Tyngdkraften är antingen ingen eller densamma som jordens och riktar sig mot centrum av kroppsstorlekar. På stora föremål i rymden som rymdfarkoster och enorma varelser riktas tyngdkraften mot ett platt plan som löper genom objektets långa axel, så att karaktärer kan stå på skeppens däck.

The Phlogiston

Phlogiston är i huvudsak ett stort hav av ett unikt element som varken är luft, eld, vatten eller jord.  Phlogistonet (även känt som ”flödet”) är ett ljust, extremt brännbart gasliknande medium som finns mellan kristallsfärerna. Typiskt för ämnet är att det inte existerar inom en kristallsfärs gränser. Det kan inte heller föras in i en kristallsfär på något känt sätt. Inte ens med gudarnas direkta vilja.

Varje kristallsfär flyter i phlogiston och svänger mycket långsamt upp och ner över tiden. Resor mellan kristallsfärerna underlättas genom bildandet av ”Flow Rivers” – delar av phlogiston som har en ström och avsevärt minskar restiden. Att resa genom det ”långsamma flödet” (dvs. inte via Flow Rivers) är möjligt, men mycket farligt.

The Spelljammer

Spelljammern är ett legendariskt skepp som ser ut som en gigantisk manta och rymmer en hel stad på ryggen. Alla rymdfarare (människor som bor i Wild Space) har hört talas om Spelljammer men väldigt få har någonsin sett det själva. Det är detta skepp som ger sitt namn till ”spelljamming”, ”spelljamming helms” etc. Skeppet har rapporterats från otaliga sfärer så länge som historien är känd. Även vissa grundare (människor som bor på planeter som har väldigt lite eller ingen handel med spelljamming-samhällen) har legender om det. Det finns hundratals motstridiga legender om detta skepp, och en mytologi har utvecklats om fartyget som liknar legenderna kring The Flying Dutchman.

Som en levande varelse (även om den inte konsumerar någon materia, absorberar den värme och ljus genom dess ventrala (eller undersida) och använder dem för att producera luft och mat för sina invånare), har Spelljammer en komplex livscykel. Normalt har skeppet ingen kapten och vandrar i kosmos till synes mållöst. När Spelljammern har en kapten, erhållen genom en annan komplex process, kommer den att skapa Smalljammers (miniatyrversioner av Spelljammer). Det kan bara finnas en Spelljammer åt gången. En Smalljammer kommer att mogna till ett fullt Spelljammer-skepp om dess föregångare någonsin förstörs.

Främmande arter

Arter som lever i Spelljammer-universum inkluderar människor, dvärgar, främlingsfientliga betraktare, våldsamma neogi, militanta giff (humanoida flodhästar), centaurliknande drakoner, alver med hybris och rymdfärdande orcher som kallas ”scro”, Vidare finns det aperosa, grommam, lizardfolk, de mystiska arcane, Thri-kreen insektoider och humleliknande resandevättar, onda illithider och aplika hadozee.

Serier, noveller med mera

Mellan september 1990 och november 1991 publicerade DC Comics en Spelljammer-serie. TSR publicerade 6 romaner som utspelade sig i Spelljammers universum mellan 1991 och 1993. Dessutom gavs ett dataspel ut år 1991, Spelljammer: Pirates of Realmspace.

Läs också:

Läs mer: