Dragonstar RPG

Dragonstar RPG är ett science fantasy rollspel skapat av Fantasy Flight Games för d20-systemet. Spelet lanserades på Fantasy Flight Games webbsajt 2001 och 2007-2008 slutade företaget att ge support för spelet.

Dragonstar kan enkelt kombineras med redan existerande Dungeons & Dragons-material såväl som annat D20 -material. Spelet liknar den klassiska spelvärlden och sättningen Spelljammer även om Dragonstar är en blandning av science fantasy och space opera. En grundläggande förutsättning för sättningen är att avancerad teknik kan hantera de flesta uppgifter Saker som anses omöjliga med vår nuvarande förståelse av fysik uppnås dock med magi. Det kan vara till exempel FTL, kraftfält och teleportation.

Spelvärld/sättning

Spelvärlden är en galax, Serpent’s Eye, som styrs av Dragon Empire. Dragon Empire är ett imperium som styrs av de tio kungliga ätter (kungliga hus) av drakar. Av dessa hus är fem kromatiska (röd, blå, svart, grön, vit) och fem metalliska(guld, silver, brons, mässing och koppar).

De existerande kungliga husen (ätterna), namn, centralt stjärnsystem, central planet, färg
  • Mazorgrim, Andragus, Arangorn, röd
  • Osorus, Heridor, Thormorath, blå
  • Noros, Kalain, Morngond, svart
  • Esmer, Parvan, Malaval, grön
  • Altara, Eloine, Rilion, vit
  • Deserene, Arlant, Galador, guld
  • Sarava, Casenore, Aelding, silver
  • Handor, Idradon, Endagar, brons
  • Aranath, Magrant, Ambrant, mässing
  • Golion, Savain, Meneer, koppar

Planeten Draconis Prime är centrum för Dragon Empire. Imperiet leds av Mezzenbone, en ond röd drake:

In the world of Dragonstar, dragons have taken taken up residence in deep space, in the galaxy known as the Serpent’s Eye. The metallic and chromatic dragons rule the explored worlds throughout the galaxy in an uneasy alliance dubbed the Dragon Empire.

For five thousand years, the benevolent metallic dragons have ruled, but that time has passed. Dragonstar sets adventurers at the dawn of the rule of the Red dragons, and the cruelty of the new Red dragon emperor knows no bounds. Drow soldiers in immense mechanized suits of armor, powered by magic, brutally conquer new worlds in the name of the Dragon Empire and its bloodthirsty new Emperor.

Under the rule of the cruel Mezzenbone, nearly every world in the Serpent’s Eye galaxy has suffered. The Red Age holds little promise of peace or prosperity, and less than a hundred years have passed since its dawning. The peoples of the Serpent’s Eye galaxy despair for any deliverance from their plight, as well over four and a half thousand years remain before the Empire can pass from the hands of the evil chromatic dragon races.

Arter och religion

Över hela galaxen bebor olika arter som halvlingar (halflings), dvärgar (dwarfs), alver (elves), vättar (gnomes), orcher, soulmechs, människor, halvalver, halvorcher, halvdrakar och drakar otaliga världar. andra arter som existerar är kentaurer, derro, doppels, elem, eleti, ith-kon, kobold, lizarddfolks, oruk, pershala, pevishan, quasta, sathoni, siarran, tarn idoun och ulb.

Forskare och ärkemagiker försöker komma med en logisk förklaring till varför de olika arterna har liknande språk. En framstående religiös ledare lade fram en teori om att alla gudar bland alla folk och i alla religioner var olika versioner (aspekter) av samma tolv gudar, gudstyper (deitypes).

Denna teori ledde till en ny religion som låg till grund för en framväxande enhetlig interstellär kultur. Drakarna kom så småningom att dominera och förena denna kultur under ett enda massivt Dragon Empire som styr hela den bebodda delen av den kända rymden.

Läs också:

Läs mer: