Infinite Futures RPG

Infinite Futures är ett science fiction-rollspel. Spelet producerades av Avalon Game Company och publicerades år 2011. Spelet som är ett generiskt SF-rollspel tänkt att kunna vändas i vilka SF-sättningar som helst designades av David Caffee med flera.

Till spelet har producerats en lång rad tillägg med främmande arter, mechas, rymdskepp osv. Spelet använder sig av Pathfinders spelsystem.

För spelet har det även publicerats spelvärldar, dvs kompletta sättningar. En sådan är The Fringe. The Fringe designades av David Caffee Robert Hemminger, A. J. Kenning och Ramsey Lundock. Till sättningen har även producerats flera tillägg.

År 2015 publicerades en ny version av Infinite Futures med A. J. Kenning, Ramsey “Tome Wyrm” Lundock, Sean Wilt, Robert Hemminger, Charles Smith och Lance McComber som konstruktörer och designers.

När Starfinder RPG publicerades år 2017 publicerades en ny version av Infinite Futures som använder spelsystemet från Dungeons & Dragons 5:e version.

Läs också: