Starfinder RPG

Starfinder Roleplaying Game är ett science-fiction/science fantasy rollspel som publiceras av Paizo Publishing sen 2017. Det är byggt på Paizos tidigare spel, Pathfinder Roleplaying Game. Både vad gäller spelsystem och universum, men anpassad till en mer futuristisk stil än sin fantasyföregångare. Spelsystemet bygger på d20-systemet.

Spelinnehållet är tänkt att vara lätt att konvertera mellan de två systemen. Precis som sin föregångare stöder Starfinder RPG material utgivet av Paizo såväl som andra utgivare (tredjepartsleverantörer) för Pathfinder och Starfinder.

Starfinder har hämtat inspiration från många andra science-fiction- och space opera-universum. Exempelvis Star Wars, Alien och Warhammer 40 000. Paizo släppte den första science-fiction produkten år 2012. Det var tillägget Distant Worlds för Pathfinder RPG. Efter att Distant Worlds blivit en framgång bestämde sig Paizo för att skapa det nya spelet med hjälp av Distant Worlds som bas.

Starfinder RPG tillkännagavs i maj 2016 på Paizos webbplats och släpptes officiellt vid Gen Con i augusti 2017

Spelvärld och sättning

Starfinder delar sättning och speluniversum med Pathfinder RPG men handlar om en tid långt senare. Planeten Golarion som Pathfinder utspelar sig på har mystiskt hade försvunnit i en händelse som kallas ”The Gap”.  Planetens historia har under försvinnandet gått förlorad för alla arter. Något som hindrar spelare från att återvända och störa tidigare händelser i Pathfinder-tidslinjen. Detta samtidigt som de fungerar som grunden för Starfinders egen tidslinje.

Eftersom Starfinder delar sitt förflutna med Pathfinder, existerar arter och monster i Pathfinder-sättningen även i Starfinder-sättningen. Men tillsammans med nya främmande arter från andra världar. Starfinder har behållit de traditionella fantasyrarterna som vättar, dvärgar och orcher men har också en lång rad andra arter som reptilliknande vesk och råttliknande ysoki såväl som sjuarmade sjöstjärnor (jmfr hivers i Traveller RPG).

Magi är fortfarande en del av spelsystemet, ofta sammanflätad med högnivåteknologi. Under tiden sedan The Gap har fler allierade raser bildat en allians som kallas Pact Worlds för diplomati, handel och gemensamt utbyte av teknologi. Absalom Station är deras centraplpunkt. En organisation som heter Starfinder Society, baserad på Absalom Station och andra planeter, bildades för att söka efter tekniken före Gap och all information som kan förklara vad som hände före den händelsen.

I likhet med Pathfinder har spelet regler strid med vapen och magi, även om dessa system har förenklats och anpassats till den futuristiska inställningen. Dessutom har Starfinder också regler om rymdskepp, rymdstrider och resor snabbare än ljuset. Starfinder är utformat så att innehåll från Pathfinder enkelt kan konverteras till Starfinder och vice versa.

Tilläggsprodukter

Med anknytning spelet har det lanserats miniatyrfigurer, en samling ljudeffekter samt ett radioäventyr Scoundrels in the Spike som producerats av Amazon Audible och Paizo. De har också producerat en sex avsnitt lång radioserie, Dead Suns.

Läs mer:

Paizo Publishing Starfinder RPG