Galileo Project

Galileo Project är ett nytt projekt för att söka efter utomjordiskt liv. Nyligen presenterade de sina planer för att söka efter utomjordisk teknologi i form av fysiska objekt. De fysiska objekten skulle exempelvis kunna vara passerande rymdsonder eller andra så kallad oidentifierade flygande föremål (UFO).

Projektet leds av Harvard-astronomen Avi Loeb. Han har tidigare argumenterat för att det interstellära objektet ’Oumuamua som passerade genom solsystemet år 2017 skulle kunna ha varit ett utomjordiskt objekt. En analys som de flesta andra forskare inte håller med om.

Galileo-projektet

Galileo Project ska ägna sig åt att leta efter andra ’Oumuamua-liknande objekt, eventuell UFO:n och utomjordiska satelliter och rymdsonder i omloppsbana runt jorden. För att särskilja naturliga och människogjorda fenomen från utomjordiska kommer AI att användas:

Activities planned for the Galileo Project include searches for ‘Oumuamua-like interstellar objects, UAPs, and alien satellites in orbit around Earth. The team will look for interstellar objects by studying existing and future astronomical surveys (including observations made by the upcoming Vera C. Rubin Observatory) and hunt down possible UAPs with a network of mid-sized, high-resolution telescopes, detector arrays, and cameras. Artificial intelligence will be used to distinguish natural or human-made phenomena—things like birds, aerial drones, and F-22 Raptor fighter jets—with actual alien gizmos.

Om inga utomjordiska upptäckter görs räknar projektet likväl med att samla in värdefull vetenskaplig data som kan komma till användning inom andra områden.

En av svenska forskare som arbetar med Galileo-projektet är Beatriz Villarroel som normalt leder forskningsprojektet Vasco (Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations; försvinnande och uppdykande källor under ett århundrade av observationer). Det är ett projekt där hon och hennes kollegor letar efter kortlivade fenomen på himlen. I Galileo-projektet har hon användning av det som de lärt sig inom Vasco-projektet.

Vasco-projektet

Under Vasco-projektet hittades en bild tagen från Palomarobservatoriet den 12 april 1950. Men de stjärnor som borde ha setts där och som fanns på alla stjärnkartor hade fått sällskap av nio stjärnliknande föremål som inte skulle vara där.

30 minuter tidigare syns inget av de nio föremålen på en bild som togs då. Inte heller på en bild som togs sex dagar senare syns de. På fotografier tagna med modernare instrument långt senare är det också lika tomt.

De n aktuella bilden var det som fick Beatriz Villarroel att gå med i Galileo-projektet.

SETI-projekt (Search for extraterrestrial intelligence) har tidigare främst fokuserat på att söka efter meddelanden i radiosignaler eller ljus.