Dune-universat

Dune-universat skapades av Frank Herbert genom en svit av 6 böcker som gavs ut mellan 1965 och 1985. Dessutom gav det några böcker om själva universat och dess bakgrund. Senare har andra författare främst sonen Brian Herbert och Kevin J. Anderson byggt på Dunes universum i flera böcker. Det har också gjorts tecknade serier, grafiska böcker, spel, dataspel, filmer, TV-serier och mycket mer som ytterligare bidragit till universat.

Dunes universum

Dune sagan utspelar sig tusentals år i mänsklighetens framtid. Resor som är snabbare än ljuset har utvecklats. Människor har koloniserat ett stort antal världar. Samtidigt resulterade en kraftig reaktion mot datorer i ett förbud mot någon form av tänkande maskiner. Skapandet eller innehavet av sådana är straffbart med omedelbar död. Trots detta förbud fortsätter mänskligheten att utveckla och avancera andra teknikgrenar, inklusive ESP och vapensystem. Vid tidpunkten för handlingen i romanen Dune har mänskligheten bildat ett feodalt interstellärt imperium känt som Imperiet, som drivs av flera stora hus som övervakar olika planeter.

Arrakis

Planeten Arrakis, känd som ”Dune”, är av särskild betydelse i imperiet. Det är ökenplanet med nästan ingen nederbörd men samtidigt är det den enda planeten där en speciell livsförlängande drog, melange eller ”kryddan”, kan hittas.

Förutom livsförlängning förbättrar melange människors mentala kapacitet. Melange gör det möjligt för människor som kallas mentats att utföra komplexa beräkningar utan hjälp av datorer. Det gör det också möjligt för de muterade Space Guild-piloterna att navigera den böjda rumtiden och mellan planeter ochs stjärnsystem. Melange utlöser även en del av krafterna hos Bene Gesserit, en religiös grupp som i hemlighet försöker kontrollera riktningen mänskligheten tar. Melange är svårt att få tag på och utvinna, inte bara på grund av den hårda miljön i Arrakis, utan också på grund av närvaron av gigantiska sandmaskar som dras mot alla rytmiska ljud på sanden i öknen.

Kontrollen över Arrakis, dess kryddproduktion och inverkan på mänsklighetens utveckling är centrum i en årtusenden lång konflikt som utvecklas genom serien.

Feodalism

Imperiet är ett slags feodalt samhälle som domineras av ett antal furstehus som kontrollerar en eller flera planeter. Mellan furstehusen råder konkurrens om makten och kontrollen över melange och olika planeter. Det finns också genetiskt manipulerade människor. Så småningom utvecklas produktion av syntetisk melange och maktförhållanden förändras därmed. Arrakis (vid denna tid kallad Rakis) förlorar sin stora strategiska betydelse.

  • Dune – houses
  • Dune – organisationer
  • Dune – planeter

Berättelserna om Dunes universum kan delas in i flera delar som utspelar sig i olika tidsepoker.

Butlerian Jihad

Butlerian jihad var en konflikt som ägde rum över 10 000 år före händelserna i boken Dune och 11 000 år framåt i tiden från idag. Konflikten resulterade en total förstörelse av praktiskt taget alla former av ”datorer, tänkande maskiner och medvetna robotar”.  Med förbudet ”Du ska inte göra en maskin som liknar ett mänskligt sinne” är skapandet av även de enklaste tänkande maskiner förbjudna och tabu. Något som haft djupgående inflytande på den sociopolitiska och tekniska utvecklingen av mänskligheten i Dune-universat.

Corrinoimperiet

Slaget vid Corrin som inträffade 20 år efter slutet av Butlerian jihad resulterade i att Padishah-kejsarna från huset Corrino tog makten. De styrde därefter det kända universum i årtusenden med hjälp av sardaukar, en brutalt effektiv militärstyrka.

Tio tusen år efter slaget balanserades den kejserliga makten av församlingen av adelshus som kallas Landsraad. Detta har som en av sina uppgifter upprätthålla den stora konventionens förbud mot användning av atomvapen mot mänskliga mål. Även om Corrinos makt var större än något annat enskilt hus, konkurrerade alla hus ständigt med varandra om politisk makt och inflytande. Bland annat i det allestädes närvarande CHOAM-företaget. En styrelsepost i detta företag gav inflytande över hela imperiets rikedomar.

En tredje maktsfär i universum var Spacing Guild, som monopoliserat interstellära resor och bankverksamhet. Muterade Guild Navigators använde melange för att framgångsrikt navigera i den böjda rumtiden och säkert lotsa enorma rymdskepp från planet till planet.

Ytterligare en maktfaktor var Bene Gesserit. De besitter nästan övermänskliga fysiska, sensoriska och deduktiva krafter som utvecklats genom år av fysisk och mental träning. Medan de positionerar sig för att ”tjäna” mänskligheten, strävar Bene Gesserit efter sitt mål att förbättra mänskligheten genom att subtilt och i hemlighet vägleda och manipulera andras göranden och låtanden för att tjäna sina egna syften. Vid slutet av Corrinos långa maktinnehav har de säkrat en viss nivå av kontroll över kejsaren, Shaddam IV, genom att gifta honom med en av sina egna som avsiktligt bara föder honom döttrar. Bene Gesserit har också ett hemligt, årtusendelångt selektivt avelsprogram för att stärka och bevara värdefulla färdigheter och blodlinjer samt för att producera en teoretisk övermänsklig manlig person som de kallar Kwisatz Haderach. Paul Atreides blir denna person.

Atreides väg till makten

Den siste Corrinokejsaren Shaddam IV  placerade huset Atreides i kontroll av Arrakis vilket gav dem stor makt. De började till och med bli rivaler med huset Corrino. Det konkurrerande huset Harkonnen genomförde en kupp med kejsarens stöd.

Paul Atreides undkom och sökte skydd hos den ursprungliga befolkningnen på Arrakis, the Fremen. Genom att deras religiösa tro som planterats hos dem av Bene Gesserit kom att samverka med Paul Atreides position som Kwisatz Haderach kunde Atreides ta makten med hjälp av dem och sandmaskarna. Kontrollen över Arrakis och produktionen av melange gjorde det möjligt för Atreides att också ta makten över hela det kända universum.

God Emperor

Paul Atreides son Leto Atreides ärvde makten från sin far. Han förvandlades till en människo-sandmask hybrid och styrde imperiet som en diktator i flera tusen år. Under den tiden utrotades sandmaskarna och melangeproduktionen upphörde. När han dog föll imperiet samman i smådelar och den period som kallas förskingringen började. Människor på många planeter svalt och flydde till andra planeter. Många nya världar koloniserades.

Återvändandet från förskingringen

1 500 år efter Leto Atreides död återsamlades många av de tidigare maktorganisationerna. De försökte återskapa de gamla strukturer. Men saker hade förändrats. Ixianerna, Bene Gesserit och Tleilaxu hade stärkts. Spacing Guild hade för alltid försvagats av utvecklingen av Ixian-maskiner som kan navigera i den böjd rumtiden. Maskinerna ersatte Guild Navigators.

Bene Gesserit kontrollerade nu sandmaskarna och deras planet (vid denna tid kallad Rakis). Tleilaxu hade ppfunnit metoder för att producera melange i sina axlotl-tankar. De kunde nu utan problem producera mängder som avsevärt översteg de  naturliga melangeskördarna. Maktbalans hotades dock av en stor tillströmning av återvändadnde människor. En del av dem på flykt undan en ännu okänd fiende.

Bland de återvändande människorna fann Bene Gesserit ett konkurrerande korrupt matriarkaliskt samhälle känt som Honored Matres, som de misstänker kan härstamma från några av deras egna utsända i Scattering. När ett bittert och blodigt krig bröt ut mellan Bene Gesserit och Honored Matres blev det till slut uppenbart att det är deras bästa chans att kunna stå emot den annalkande fienden var förena de två organisationerna till ett enda New Sisterhood.

Läs mer:
Mer: